Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte  13. september 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

TUV-sak 115/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 116/2019 Utgår

TUV-sak 117/2019 Tilsetting i stilling som senterleder (SKO 1475) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 118/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 119/2019 Tilsetting i treårig stilling som Marie Skłodowska-Curie Global Fellow (postdoktor SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

 

Publisert 6. sep. 2019 13:58 - Sist endret 12. sep. 2019 10:56