Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 19. juni 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Til orientering: Sakene A-

 

TUV-sak 97/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling

TUV-sak 98/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling

TUV-sak 99/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling

TUV-sak 100/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i skriftkyndighet og skriftkultur (literacy) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 101/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 102/2020 Trukket

TUV-sak 103/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 104/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre nordiske språkhistorie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 105 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1183) i Toppforsk-prosjektet ConceptLab (Conceptual Engineering) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 106 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet New Frontiers of Speech: Linguistic meaning and Communication in the Information Age ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 107 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet New Frontiers of Speech: Linguistic meaning and Communication in the Information Age ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 108/2020 Ansettelse som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 109/2020 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «NorPol» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 110/2020 Kallelse til eksternt finansiert bistilling (20%) som forsker (SKO 1109) til prosjektet «Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Crosslinguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing

TUV-sak 111/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Youth in Urban Spaces», MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 112/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Science Fictionality: Pathways to Possible Presents» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 113/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet CoFutures ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 114/2020 Forskyvning av stipendiatstilling (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 115/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352)/forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Energi-prosjektet «Oil in Transition» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 116/2020 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) til Centre for Philosophy and the Sciences (CPS) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 117/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Universal Natural Language Understanding» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 118/2020 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Fakespeak: The language of fake news. Fakenews detection based on linguistic clues" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 119/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for innlevering av doktorgradsavhandling, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 120/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet flerspråklighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 121/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

 

Publisert 12. juni 2020 10:41 - Sist endret 18. juni 2020 10:18