Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 1. april  2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

 

TUV-sak 67/2022 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen Russland-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 68/2022 Ansettelse i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) innen amerikanske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 69/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 70/2022 Trekkes

TUV-sak 71/2022 Forlenget midlertidig ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 72/2022 Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet MINiTEXTS ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 73/2022 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet ERC-prosjektet MINiTEXTS ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 74/2022 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet VOICED ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 


 

Publisert 25. mars 2022 10:46 - Sist endret 25. mars 2022 10:46