Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 11. februar  2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

TUV-sak 30/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen prosjektet MULTIWRITE ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 31/2022 Ansettelse ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved RITMO

TUV-sak 32/2022 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) i Music-related Motion Capture ved RITMO

TUV-sak 33/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 34/2022 

TUV-sak 35/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk  

TUV-sak 36 Trukket

TUV-sak 37/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 38/2022 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 39/2022 Forlenget ansettelse som senterleder ved Det norske univesitetssenter i Paris

TUV-sak 40/2022 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

 

Publisert 4. feb. 2022 09:16 - Sist endret 4. feb. 2022 09:16