Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 14. januar 2022 kl 9.00-10.15

Sted: zoom

 

 

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 2/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen russisk språk og lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 3/2022 Søknad om forlenget ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 4/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet Oil in Transition ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 5/2022 Utlysning av stilling som forsker (SKO 1108 eller SKO1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 6/2022 Utlysning av stilling som førsteamanuensis i Media Studies (SKO 1011) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 7/2022 - Utlysning av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 8/2022 - Utlysning av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 9/2022 - Utlysning av vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 10/2022 Utlysning av 1-2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

TUV-sak 11/2022 Utlysning av 1-2 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual Rhythms tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

TUV-sak 12/2022 Forlenget midlertidig ansettelse for førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 13/2022 Kallelse av universitetslektor II (SKO 1009) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 14/2022  Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet PLATFORM ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 15/2022 Trukket

TUV-sak 16/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen Violence ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 17/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1010) ved NFR-prosjektet «Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 18/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen The Ancient Mediterranean ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 19/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen KLIMER ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 20/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet forskergruppen MATERIALITIES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Publisert 21. jan. 2022 12:56 - Sist endret 21. jan. 2022 12:56