Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 17. juni  2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

TUV-sak 140/2022 Oppsigelse av førsteamanuensis deltid (SKO 1011) grunnet virksomhetens forhold

TUV-sak 141/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 142/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 143/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 144/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdene allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk og retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 145/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i organoid motion analysis tilknyttet prosjektet ITOM ved RITMO

TUV-sak 146/2022 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

TUV-sak 147/2022 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 148/2022 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 149/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Machine Learning for Multimodal Music Information Retrieval ved RITMO

TUV-sak 150/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 151/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Audiovisual information retrieval tilknyttet prosjektet AMBIENT ved RITMO

TUV-sak 152/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Crossmodal Perception of Time and Rhythm in Film Music and Sound ved RITMO

TUV-sak 153/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat/postdoktor (SKO 1017/SKO 1352) i Complex/Experimental Musical Rhythms ved RITMO

TUV-sak 154/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Narrative Hierarchies: Minor Characters in Byzantine and Medieval History Writing», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 155/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Dynamic Territory: A Normative Framework for Territory in the Post-Holocene», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 156/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Modeling Human Happiness» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 157/2022 Forlengelse av midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet Himalayan Connections ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 158/2022 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 159/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Bodies in Translation» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 160/2022 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Japanese Culture and/or Literature ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 161/2022 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 162/2022 Søknad om delvis permisjon og forlenget ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing - senter for flerspråklighet, ILN

TUV-sak 163/2022 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet PRISONS OF NOTE ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 164/2022 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Ukraina-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk


 

Publisert 10. juni 2022 09:50 - Sist endret 10. juni 2022 09:50