Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 18. mars 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

TUV-sak 56/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet "Barn, unge og medier", Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 57/2022 Ansettelse i stilling som førstelektor (SKO 1198) I Kina-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 57/2022 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 59/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi i perioden neolitikum til eldre jernalder i Skandinavia ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 60/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 61/2022 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 62/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 63/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «GoodAttention» (sub 1), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk    

TUV-sak 64/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «GoodAttention» (sub 2), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 65/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «GoodAttention» (sub 3) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk


 

Publisert 11. mars 2022 09:14 - Sist endret 11. mars 2022 09:58