Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 25. april 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

TUV-sak 76/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 77/2022 Forlenget midlertidig ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 78/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i museologi og kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 79/2022 Kunngjøring av 50% midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 80/2022 Ansettelse i 50% stilling som forsker (SKO 1109) på NFR-prosjektet "Bodies in Translation" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 81/2022 Kunngjøring av 50% stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i musikkproduksjon ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 82/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 83/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 84/2022 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 85/2022 Ansettelse i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkvitenskap ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 86/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 87/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 88/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 89/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Leadership and popular participation in Asian democracies" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 


 

Publisert 19. apr. 2022 11:18 - Sist endret 19. apr. 2022 11:18