Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 4. mars  2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

TUV-sak 42/2022 Direkte ansettelse ved kallelse i stilling som forsker II (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet «AttCom», MultiLing- Senter for flerspråklighet

TUV-sak 43/2022 Forlenget midlertidig ansettelse av stipendiat SKO 1017 ved MultiLing - senter for flerspråklighet

TUV-sak 44/2022 Forlenget midlertidig ansettelse av stipendiat SKO 1017 ved MultiLing - senter for flerspråklighet

TUV-sak 45/2022 Forlengelse av ansettelsesperioden for senterleder ved Det norske universitetssenteret i Paris

TUV-sak 46/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Bodies in Translation" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 47/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Afterlives" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 48/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap  

TUV-sak 49/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

TUV-sak 50/2022 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) image sonification tilknyttet prosjektet AUTORHYTHM ved RITMO

TUV-sak 51/2022 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i organoid motion analysis tilknyttet prosjektet ITOM ved RITMO

TUV-sak 52/2022 Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 53/2022 Forlenget ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing - senter for flerspråklighet

TUV-sak 54/2022 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet «VOICED» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Publisert 25. feb. 2022 10:39 - Sist endret 25. feb. 2022 10:39