Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 6. mai 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

 

 

 

TUV-sak 90/2022 Ansettelse i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Kantian Foundations of Democracy», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 91/2022 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 92/2022 Søknad om forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 93/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 94/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 95/2022 Forlengelse av midlertidig ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 96/2022 Kallelse til fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 97/2022 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet ERC-prosjektet Creative IPR ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 98/2022 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap 

TUV-sak 99/2022 Forlenget midlertidig ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon


 

Publisert 29. apr. 2022 10:20 - Sist endret 29. apr. 2022 10:20