Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 23. september 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

 

 

TUV-sak 192/2022 Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) i andrespråksundervisning, - læring og skriftkyndighet i skolen i en norsk/nordisk kontekst ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 193/2022 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet ERC-AG-prosjektet "MINiTEXTS - Minuscule Texts: Marginalized Voices in Early Medieval Latin Culture c. 700–c. 1000" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 194/2022 Ansettelse i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet "VOICED - Voices on the Edge: Minuscule Texts in Early Medieval Latin Culture" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 195/2022 Trukket

TUV-sak 196/2022 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 197/2022 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i The Study of Religion with a specialisation in religion and politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 198/2022 Trukket

TUV-sak 199/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Leadership and popular participation in Asian democracies» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 200/2022 Direkte ansettelse ved kallelse i to stillinger som professor II (SKO 1013) til Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

 


 

Publisert 19. sep. 2022 08:01 - Sist endret 19. sep. 2022 08:01