Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 26. august 2022 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

 

 

 

 

 

TUV-sak 166/2022 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 167/2022 Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet «The Heritage Experience Initiative» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 168/2022 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 169/2022  Søknad om personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innen italiensk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 170/2022 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing – Senter for flerspråklighet

TUV-sak 171/2022 Godkjenning av universitetspedagogisk basiskompetanse for førsteamanuensis (SKO 1011) Luca Onnis ved Institutt lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 172/2022 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 173/2022 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 174/2022 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Afterlives of Natural History» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 175/2022 Ansettelse i 50% midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 176/2022 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne Japan-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 177/2022 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet "Generative idleness and gestures of reparation: the resurgence and promises of intentional fallowing practices in European regenerative agriculture (FALLOW)" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 178/2022 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet "Poles and People: Geographical Societies, Statehood, and Civil Society in Transnational Perspective (1870-1925)" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 179/2022 Direkte ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet "Iraqi Cinema Beyond the Screen" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 180/2022 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 181/2022 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kinesisk historie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 182/2022 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til ERC-prosjektet «CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 183/2022 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til forskergruppen Materialities ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

184/2022 Søknad om delvis permisjon uten lønn og forlenget ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 185/2022 Søknad om forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie


 

Publisert 19. aug. 2022 13:43 - Sist endret 19. aug. 2022 13:43