Årsplan og årsrapport

Årsplan 2021-2023

Det humanistiske fakultets årsplan 2021-2023 baserer seg på UiOs strategiske plan 2030, HFs strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for 2019-2021.

Årsrapport 2020

Årsplaner for foregående år er tilgjengelige ved henvendelse til Hilde Stenberg (e-post)

Publisert 19. mai 2010 14:36 - Sist endret 26. apr. 2022 14:41