Årsplan og årsrapport for Det humanistiske fakultet

Årsplan 2021-2023

Det humanistiske fakultets årsplan 2021-2023 baserer seg på UiOs strategiske plan 2030, HFs strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for 2019-2021.

Årsplan 2021-2023 (PDF)

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019 (PDF) vedtatt av fakultetsstyret 12. juni 2020.

Årsplaner for foregående år er tilgjengelige ved henvendelse til fakultetssekretariatet (e-post)

Publisert 19. mai 2010 14:36 - Sist endret 26. feb. 2021 08:42