English version of this page

IT-seksjonen

Har du spørsmål knyttet til IT kan du benytte chat-bot på de sentrale hjelpesidene uio.no/tjenester/it/kontakt/houston, sende e-post til it-support@uio.no eller ringe på telefon 22 84 00 04.

For teknisk bistand i undervisningsrom kontakt oss på av-tjenesten@hf.uio.no eller på vår AV-vakttelefon 91 76 28 13.