Emnetråd

En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til et felles tema og som tilsammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller emnegruppe.

Emnetråder

Noe som mangler?

Har du ideer til andre temaer som egner seg for en emnetråd?

Ta kontakt med studiesaker@hf.uio.no

Hvem kan ta emnetråder?

Studenter på et bachelorprogram med mulighet for valg av frie emner kan følge emnetråder, men studenter som følger enkeltemner kan også bruke emnetrådene til inspirasjon.

Går du på et bachelorprogram, kan det hende at noen av emnene i en emnetråd allerede tilbys i emnegruppene du har valgt.

Opptak

Emnetrådene gir kun en oversikt over emner som gis innen bestemte tema og har derfor ikke opptak eller registrering.

Du må selv undersøke når de aktuelle emnene går og søke opptak på hvert enkelt emne på vanlig måte for program- eller enkeltemnestudent.