Litteratur, kognisjon og emosjon

Har du tenkt på hvordan litteraturen former menneskets tanker og følelser? Emnetråden Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) gir deg innsikt i hvordan litteratur uttrykker, former og gjenspeiler menneskets tanker og følelser.

LCE banner

Forskningsfeltet LCE undersøker forholdet mellom litteratur, psykologi og kulturstudier. Emnene i emnetråden gir deg muligheten til å se ditt eget og andre fag i nye perspektiver samtidig som det gir deg et innblikk i de forskjellige fagfeltenes innfallsvinkel til tematikken. Denne tverrfaglige emnetråden er en god anledning til å bruke de frie emnene på en målrettet måte.

Klikk på emnene for informasjon om undervisningssemester, forkunnskapskrav, studiepoeng, timeplan, pensum, faglærer o.l.

Emnetråden består av følgende emner

Emnene over gir en innføring i grunnleggende psykologi og litterær analyse og tolkning. Forelesningene er åpne for alle.

Vi anbefaler deg å fortsette emnetråden med ett eller flere emner fra listen under, basert på dine interesser.

Publisert 23. mai 2019 14:30 - Sist endret 2. sep. 2022 14:49