Litteratur, kognisjon og emosjon

Har du tenkt på hvordan litteraturen former menneskets tanker og følelser? Emnetråden Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) gir deg innsikt i hvordan litteratur uttrykker, former og gjenspeiler menneskets tanker og følelser.

LCE banner

Forskningsfeltet LCE undersøker forholdet mellom litteratur, psykologi og kulturstudier. Emnene i emnetråden gir deg muligheten til å se ditt eget og andre fag i nye perspektiver samtidig som det gir deg et innblikk i de forskjellige fagfeltenes innfallsvinkel til tematikken. Denne tverrfaglige emnetråden er en god anledning til å bruke de frie emnene på en målrettet måte.

Klikk på emnene for informasjon om undervisningssemester, forkunnskapskrav, studiepoeng, timeplan, pensum, faglærer o.l.

Emnetråden består av

Bachelornivå

Emnene over gir en innføring i grunnleggende psykologi og litterær analyse og tolkning. Forelesningene er åpne for alle.

Studentene vil så få anbefalt å fortsette emnetråden med ett eller flere emner fra listen under, basert på egne interesser.

Publisert 23. mai 2019 14:30 - Sist endret 17. des. 2019 09:47