Skolefag ved Det humanistiske fakultet

Skolen er en viktig karrierevei for kandidater fra Det humanistiske fakultet (HF).

Det er den enkelte skoleeier som foretar kompetansevurdering av søkere til lærerstillinger, men Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) er et formelt krav for å bli tilkjent undervisningskompetanse. PPU er et populært studium med mange søkere og forholdsvis få studieplasser.

For å styrke dine sjanser for opptak til PPU og senere fast ansettelse i skolen er en stor fordel å ha to skolefag for å få opptak. Fagene må ha et omfang på minst 60 studiepoeng. De fleste 40-grupper ved HF kan utvides med 20 studiepoeng. Det er viktig at du velger en emnekominasjon som er i samsvar med fagkravene på PPU:
Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU.

Hvis du lurer på hvilke fagemner som er spesielt skolerelevante, kan det være lurt å se på emnegruppene i Lektorprogrammet. Disse gruppene er satt sammen spesielt med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i de aktuelle fagene i den videregående skole og på ungdomstrinnet.

Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 5. okt. 2017 11:04