Din kontaktperson - bachelor- og årsstudier

Allmenn litteraturvitenskap

Studiekonsulent 
Sarah Margrethe Øverlie Eiene

Antikkens kultur

Arkeologi og konservering

Programkonsulent
Helena Neumann
 

Engelsk

Studiekonsulent for bachelor, litteratur, amerikanske og britiske studier
Mia Brunelle Jønnum

eller

studiekonsulent for årsenhet, språk
Kristin Marie Veum

Estetiske studier

Studiekonsulent 
Sarah Margrethe Øverlie Eiene

Filosofi

Studieleder
Hanne Lindemann
eller
studiekonsulent
Tor Ivar Østmo

Filosofi, politikk og økonomi

Studieleder
Hanne Lindemann

Fransk

Studiekonsulent
Kristin Bjørneboe Eide

eller eksamenskonsulent 

Kristin Marie Veum

Historie

Studiekonsulent
Nora Birkeland

Honours-programmet, studieretning humaniora

Studiekonsulent

Linn Astrid Blix Torget

Idéhistorie

Studiekonsulent
Eirik Finne

India-studier med hindi
 

Studiekonsulent
Malene Bøyum

Italiensk

Studiekonsulent
Anna Kristine Høyem

eller eksamenskonsulent 

Adrienne Vestli

Japansk med Japan-studier

Studiekonsulent
Dragana Grulovic

Kinesisk med Kina-studier

Studiekonsulent
Lene Ørbech Jensen

Klassiske språk

Kulturhistorie

Studiekonsulent
Ingrid Robertsen

Kunsthistorie og visuelle studier

Studiekonsulent
Linn Anette Thorsen

Lingvistikk

Studiekonsulent
Karianne Risvik Johnsen

Medievitenskap

Studiekonsulent
Helén Rummelhoff

eller

studiekonsulent 
Stein Stølen Bjerkaker
 

Midtøsten-studier med arabisk
 

Studiekonsulent
Maria Natvik Hellebø
 

Midtøsten-studier med persisk
Midtøsten-studier med tyrkisk

Studiekonsulent 

Trude Lind

Musikkvitenskap

Studiekonsulent
Mons Thyness

Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Studiekonsulent Morten Hvaal Stenberg (retorikk og språklig kommunikasjon)

Studiekonsulent Nina Kulsrud (nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap)

Studiekonsulent Linn Astrid Blix Torget (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk)

Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur (årsenhet)

Studiekonsulent
Nina Kulsrud
 

Norrøne og keltiske studier

Studiekonsulent 
Karianne Risvik Johnsen

Norsk som andrespråk (årsenhet)

Studiekonsulent
Linn Astrid Blix Torget 

Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk

Studiekonsulent
Maria Øderud Danielsen

Portugisisk

Studiekonsulent
Tor Erik Risvik Johnsen

eller eksamenskonsulent 

Adrienne Vestli

Religionsvitenskap

Studiekonsulent
Malene Bøyum

Russisk

Studiekonsulent
Maria Øderud Danielsen

Spansk

Studiekonsulent

Tor Erik Risvik Johnsen

eller eksamenskonsulent 

Adrienne Vestli

Tverrfaglige kjønnsstudier

Studierådgiver
Helle Pedersen Granum

Tysk

Studiekonsulent
Anna Kristine Høyem

eller eksamenskonsulent 

Adrienne Vestli