Din kontaktperson - bachelor- og årsstudier

Allmenn litteraturvitenskap

Studiekonsulent 
Sarah Margrethe Øverlie Eiene

Eksamenskonsulent
Heidi Malchère Pettersen (studentinfo@ilos.uio.no)

Antikkens kultur

Arkeologi og konservering

Programkonsulent
Helena Neumann
eller

studiekonsulent
 

Engelsk

Studiekonsulent
Mia Brunelle Jønnum
 

Estetiske studier

Studiekonsulent 
Sarah Margrethe Øverlie Eiene

Filosofi

Programkonsulent 
Hanne Lindemann (bachelor og årsenhet)

Studiekonsulent
Caroline Christin Hansen

Filosofi, politikk og økonomi

Studieleder
Hanne Lindemann

Fransk

Studiekonsulent
Kristin Bjørneboe Eide

eller

eksamenskonsulent 
Tiril Borgå Johansen

Historie

Studiekonsulent
Marthe Bogen

eller

eksamenskonsulent
Marlene Holm

Honours-programmet, studieretning humaniora

Studiekonsulent
Gunnhild Ulfsrud

Idéhistorie

Studiekonsulent
Eirik Finne

India-studier med hindi
 

Studiekonsulent 
Malene Bøyum

Italiensk

Studiekonsulent
Anna Kristine Høyem

eller

Eksamenskonsulent
Heidi Malchère Pettersen (studentinfo@ilos.uio.no)

Japansk med Japan-studier

Studiekonsulent
Dragana Grulovic

Kinesisk med Kina-studier

Studiekonsulent
Trude Lind

Klart språk

Studiekonsulent 
Margrethe Møller Pedersen

Klassiske språk

Kulturhistorie

Studiekonsulent
Maria Natvik Hellebø

Kunsthistorie og visuelle studier

Studiekonsulent
Linn Anette Thorsen

eller

eksamenskonsulent
Eirik Finne

Lingvistikk

Studiekonsulent
Linn Astrid Blix Torget

Medier og kommunikasjon

Studiekonsulent
Sofia White Petterson
Kontaktes på: studieinfo@media.uio.no

Midtøsten-studier med arabisk
 

Studiekonsulent 
Malene Bøyum

 

 

Midtøsten-studier med persisk

Studiekonsulent 
Lene Ørbech Jensen

 

Midtøsten-studier med tyrkisk

Studiekonsulent 
Lene Ørbech Jensen

 

Musikkvitenskap

Studiekonsulent
Mons Thyness

Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Studiekonsulent 
Margrethe Møller Pedersen (retorikk og språklig kommunikasjon)

Studiekonsulent
Nina Kulsrud (nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap)

Studiekonsulent
Linn Astrid Blix Torget (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk BA)

Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur (årsenhet)

Studiekonsulent
Nina Kulsrud
 

Norrøne og keltiske studier

Studiekonsulent
Thea Høiland

Norsk som andrespråk (årsenhet)

Studiekonsulent
Linn Astrid Blix Torget

Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk

Studie- og eksamenskonsulent 
Adrienne Vestli

Portugisisk

Studiekonsulent
Tor Erik Risvik Johnsen

eller

eksamenskonsulent 
Adrienne Vestli

Religionsvitenskap

Studiekonsulent
Ingrid Robertsen Owen

Russisk

Studiekonsulent
Maria Øderud Danielsen

eller

eksamenskonsulent 
Adrienne Vestli

Spansk

Studiekonsulent
Tor Erik Risvik Johnsen

eller

eksamenskonsulent
Adrienne Vestli

Tverrfaglige kjønnsstudier

Studierådgiver
Helle Pedersen Granum

Tysk

Studie- og eksamenskonsulent
Cecilia Kosanetzky Ingulstad

 

Øst-Europa-studier

Studiekonsulent
Maria Øderud Danielsen

eller

eksamenskonsulent 
Adrienne Vestli