Din kontaktperson - bachelor- og årsstudier

Allmenn litteraturvitenskap

Studiekonsulent 
Sarah Margrethe Øverlie Eiene

Antikkens kultur

Arkeologi og konservering

Programkonsulent
Helena Neumann
eller
studiekonsulent
Sarah Frost Logan

Engelsk

Studiekonsulent
Mia Brunelle Jønnum

eller

studiekonsulent 
Tiril Borgå Johansen

Estetiske studier

Studiekonsulent 
Sarah Margrethe Øverlie Eiene

Filosofi

Studieleder
Hanne Lindemann
eller
studiekonsulent
Caroline Hansen

Fransk

Studiekonsulent
Kristin Bjørneboe Eide

Historie

Studiekonsulent
Nora Birkeland

Idéhistorie

Studiekonsulent
Eirik Finne

India-studier med hindi
India-studier med sanskrit

Studiekonsulent
Maria Natvik Hellebø

Italiensk

Studiekonsulent
Anna Kristine Høyem

Japansk med Japan-studier

Studiekonsulent
Lene Ørbeck Jensen

Kinesisk med Kina-studier

Studiekonsulent
Kari Langseth

Klassiske språk

Kulturhistorie

Studiekonsulent
Ingrid Robertsen

Kunsthistorie og visuelle studier

Studiekonsulent
Linn Anette Thorsen

Latin-Amerika-studier

Studiekonsulent

Cecilia Ingulstad

Lingvistikk

Studiekonsulent
Karianne Risvik Johnsen

Medievitenskap

Studiekonsulent
Helén Rummelhoff

eller

studiekonsulent 
Venus Kardar 
 

Midtøsten-studier med arabisk
Midtøsten-studier med hebraisk
Midtøsten-studier med persisk
Midtøsten-studier med tyrkisk
 

Studiekonsulent
Maria Natvik Hellebø
 

Musikkvitenskap

Studiekonsulent
Mons Thyness

Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Studiekonsulent Morten Hvaal Stenberg (retorikk og språklig kommunikasjon)

Studiekonsulent Nina Kulsrud (nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap)

Studiekonsulent Linn Astrid Blix Torget (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk)

Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur (årsenhet)

Studiekonsulent
Linn Astrid Blix Torget
 

Norrøne og keltiske studier

Studiekonsulent 
Karianne Risvik Johnsen

Norsk som andrespråk (årsenhet)

Studiekonsulent
Linn Astrid Blix Torget 

Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk

Studiekonsulent
Maria Øderud Danielsen

Portugisisk

Studiekonsulent
Cecilia Ingulstad

Religionsvitenskap

Studiekonsulent
Malene Bøyum

Russisk

Studiekonsulent
Maria Øderud Danielsen

Spansk

Studiekonsulent
Cecilia Ingulstad

Tverrfaglige kjønnsstudier

Studierådgiver
Helle Pedersen Granum

Tysk

Studiekonsulent
Cecilia Ingulstad