Utveksling

Velg utveksling som en del av studieprogrammet ditt! 

  • Språkkunnskaper
  • Spennende fagtilbud
  • Internasjonalt nettverk
  • Personlig vekst
  • Vennskap og opplevelser
  • Karrierefortrinn med utenlandsopphold på CVen

 

Mer informasjon om utveksling fra ditt studieprogram

Utveksling som er spesielt for ditt studieprogram / din studieretning ved Det humanistiske fakultet.

Reisebrev fra HF studenter i utlandet

Lurer du på hvordan utvekslingsstudentene har det i utlandet? Les reisebrevene fra HF studenter i utlandet.