Learning agreement for ERASMUS-studenter

Som ERASMUS-student må du levere signert Learning Agreement. Signert avtale må legges ved når du søker ditt fakultet om endelig godkjenning av fagene du tar i utlandet.

Prosess for signering

  1. Du fyller inn de gule og grønne feltene, signerer selv og ber din ERASMUS-koordinator ved ditt utenlandske studiested signere.
  2. Returner dokumentet til learning-agreement@hf.uio.no for signering
  3. Når LA er signert av alle tre parter: deg, ERASMUS-koordinator ved eksternt studiested og av HF/UiO er dokumentet ferdig.