Learning agreement for ERASMUS-studenter

Som ERASMUS-student må du levere Online Learning Agreement. Signert avtale må legges ved når du søker ditt fakultet om endelig godkjenning av fagene du tar i utlandet.

Brukerveiledning til studenter for utfylling av Online Learning Agreement (OLA)

 1. Brukerveiledning til studenter for utfylling av Online Learning Agreement (OLA)
 2. Startsiden for Online Learning Agreement: http://learning-agreement.eu.  NB! Bruk Google Chrome eller Firefox (ikke Internet Explorer)
 3. Alle studenter ved UiO vil få tilsendt en delvis forhånds-utfylt OLA, som blir sendt til student e-postadressen fra support@erasmusapp.eu. Vi anbefaler deg å gå inn og se og eventuelt prøve deg litt fram i god tid før Learning Agreement skal være klar (ca 4 uker etter din semesterstart i utlandet).
  • Du starter med å gå inn på Action og Edit, og du må starte her hver gang du logger inn på nytt.
  • Det er ikke obligatorisk å fylle inn alle felt, for eksempel felt som student ID number, subject area code eller kurskode. Du kan lagre og gå videre selv om du ikke fyller inn alle felt. Du kan lagre dokumentet og komme tilbake til det seinere, du trenger ikke å gjøre det ferdig med en gang.
  • Du skal bare fylle ut Your Learning agreement (before mobiilty) før du reiser på utveksling.
  • Æ, Ø og Å kan brukes i utfyllingen.
The sending institution

University of Oslo er lagt inn automatisk som hjemuniversitet. Vi har fylt inn Contact person, men dersom det mot formodning ikke skulle være der, er det Therese Gjessing ved Det humantiske fakultet. 

The receiving institution

Universitetet du skal reise til er lagt inn av UiO. Kontaktperson ved vertsuniversitetet skal også være forhåndsutfylt, men det kan være en kontor-e-post. Du kan endre kontaktperson ved ditt vertsuniversitet dersom du kjenner navnet og e-postadresse til vedkommende. Legg inn fakultetet og instituttet du skal studere ved dersom du vet det.

Proposed Mobility Programme (before the mobility)

Table A Study programme abroad

 1. Velg Add subject, deretter edit: Her må du finne nettsiden for kurskatalog på universitetet du skal til og bruke den for å legge inn emnekode/-navn, semester og antall ECTS/studiepoeng. Noen universitet er seine med å legge ut kurs for kommende semester (og spesielt i Tyskland/Østerrike der semesteret begynner mye senere). Bruk eventuelt fjorårets kurskatalog om den finnes. Dersom det ikke er kode på kurset, trenger du ikke legg det inn. Du må legge inn kurs på til sammen minimum 30 studiepoeng/30 ECTS (1 stp = 1 ECTS).
 2. Klikk på Add subject og deretter Edit for hvert kurs du vil legge inn. Legg også inn nettsiden til universitetets kurskatalog, dersom det finnes, ved å klikke på edit under tabellen som lister opp kursene dine. Dersom det ikke finnes en samlet kurskatalog, kan du lenke til eventuelle kursbeskrivelser etter hvert enkelt kurs.

Table B Study Programme at Sending Institution

Her legger du inn emnene som utvekslingssemesteret skal godkjennes som ved UiO. Det kan f.eks. være FIL2900, FIL2104 og HIS2116 (30 studiepoeng/ECTS) eller bare 30 frie studiepoeng, som kan legges inn som «Mobility window» og 30 ECTS. Lenk gjerne til nettside, f.eks. nettsiden som forklarer oppbyggingen av ditt studieprogram.

Planned period of the mobility

Legg inn måned og år for utreise og hjemreise.

Language competence

Her fyller du inn det språket du skal ha hoveddelen av undervisningen på, og det språknivået du regner med å ha når utvekslingssemesteret starter. Bruk CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) eller Online Linguistic Support - Erasmus språktesten (dersom du har tatt den) for å vurdere språknivået ditt.

Responsible person in the sending institution

Dette er den samme informasjonen som er lagt inn under Contact person (Fane 2).

Responsible person in the receiving institution

Dette er den samme informasjonen som er lagt inn under Contact person (Fane 3).

Når alt er fylt ut, skal Learning Agreement signeres og sendes til Responsible person at Sending institution. Du har ikke lenger mulighet til å gjøre endringer i dokumentet etter at du har signert og sendt det til Responsible person at Sending institution.

Du vil få melding når dokumentet er godkjent ved UiO og sendes videre til vertsuniversitetet. Til slutt vil du få melding når vertsuniversitetet har godkjent det. Du kan logge på og sjekke status i prosessen.

Changes to Learning Agreement (during mobility)

Dersom du trenger å gjøre endringer i din Online Learning Agreement etter at alle parter har signert, må du bruke delen som heter Changes to Learning Agreement (during mobility) fordi det ikke er mulig å endre en Online Learning Agreement som er signert av alle tre parter. Du sletter eventuelt fag du ikke skal ta, og/eller legger inn nye fag på samme måte som når du opprettet OLA.

Når du har slettet/lagt inn fag, signerer du og OLA blir sendt til samme Responsible person at Sending institution som i første runde. Du vil få melding når dokumentet er godkjent ved UiO og sendes videre til vertsuniversitetet. Til slutt vil du få melding når vertsuniversitetet har godkjent det