Godkjenning av studieoppholdet før du reiser

Uansett om du reiser på delstudier gjennom en av våre utvekslingsavtaler eller på egenhånd, trenger du å få godkjent dine delstudier i utlandet.

Vi skiller mellom forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning. Endelig godkjenning får du først når du er tilbake fra studieoppholdet ditt.

Hvorfor søke forhåndsgodkjenning?

  • Du får vite hvordan studiene i utlandet passer inn i ditt studieprogram ved Universitetet i Oslo.
  • Forhåndsgodkjenning overføres elektronisk til Lånekassen så snart søknaden er behandlet. Du vil ikke få reisestøtte til studier i utlandet fra Lånekassen før søknaden om forhåndsgodkjenning er behandlet og informasjonen overført til Lånekassen. Du vet at saken er behandlet når du får formelt svar i posten fra fakultetet.
  • Behandlingstid er ca. 4 uker.

Søknad om forhåndsgodkjenning (nettskjema)

Du laster opp eventuelle emnebeskrivelser, beskrivelse av studiepoengsystemet (dersom du reiser utenom avtale) og annen dokumentasjon direkte i søknaden.

Spørsmål?

Kontakt HF-studieinfo.

 

Publisert 29. apr. 2010 11:22 - Sist endret 21. nov. 2022 10:28