Huskeliste etter at du har søkt

Du vil få beskjed om opptak til delstudier i utlandet 22. september og 22. februar. Informasjonen får du både gjennom SøknadsWeb og i en e-post.

  • Husk å takke ja til studieplassen i Søknadsweb innen fristen. Fristen står i e-posten du får om tilbudet om delstudier i utlandet. Dersom du ikke takker ja innen fristen, vil du miste plassen.
  • Ulike avtaler administreres av ulike enheter ved HF. Enheten ansvarlig for din utveksling står i parentes bak avtalen der du tilbys plass.

Eksempel:  TYSKLAND (E) Humboldt-Universität zu Berlin (IKOS)

Dette eksempelet betyr at studenten har tilbud om utveksling på en Erasmus (E) avtale med Humboldt universitetet i Tyskland. Avtalen tilhører IKOS (Institutt for kulturstudier og orientalske språk).Det finnes to andre typer avtaler: (B) Bilateral og (N) Nordplus.

Hver avtale har en saksbehandler som

  • tar kontakt med universitetet i utlandet på dine vegne.
  • sender din nominasjon, og eventuelt dine søknadspapirer, til det utenlandske universitetet.
  • gir deg råd om praktiske detaljer rundt utenlandsoppholdet ditt.

 

 

Publisert 5. mai 2010 19:07 - Sist endret 22. feb. 2022 15:15