Huskeliste etter at du har søkt

Du vil få beskjed om opptak til delstudier i utlandet 22. september og 22. februar. Informasjonen får du både i Søknadsweb og på e-post.

Takke ja til tilbud om studieplass

Husk å takke ja til studieplassen i Søknadsweb innen fristen. Fristen står i e-posten du får om tilbudet om delstudier i utlandet. Dersom du ikke takker ja innen fristen, vil du miste plassen.

Ulike avtaler administreres av ulike enheter ved HF

Eksempel:"TYSKLAND (E) Humboldt-Universität zu Berlin (IKOS)"

  • (IKOS) viser at avtalen tilhører Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS). Det er da IKOS som er ansvarlig for avtalen du tilbys plass gjennom.
  • (E) betyr at studenten har tilbud om utveksling på en Erasmus-avtale med Humboldt universitetet i Tyskland. Det finnes to andre typer avtaler: (B) Bilateral og (N) Nordplus.

Hver avtale har en saksbehandler som

  • tar kontakt med universitetet i utlandet på dine vegne
  • sender din nominasjon, og eventuelt dine søknadspapirer, til det utenlandske universitetet
  • gir deg råd om praktiske detaljer rundt utenlandsoppholdet ditt

Saksbehandlere

Publisert 5. mai 2010 19:07 - Sist endret 6. sep. 2022 08:54