Godkjenning av studieoppholdet før du reiser

Uansett om du reiser på delstudier gjennom en av våre utvekslingsavtaler eller på egenhånd trenger du å få godkjent dine delstudier i utlandet.

Vi skiller mellom forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning. Endelig godkjenning får du først når du er tilbake fra studieoppholdet ditt.

Du søker forhåndsgodkjenning fordi:

  • Du får vite hvordan studiene i utlandet passer inn i ditt studieprogram ved Universitetet i Oslo.
  • Forhåndsgodkjenning overføres elektronisk til Lånekassen så snart søknaden er behandlet. Du vil ikke få reisestøtte til studier i utlandet fra Lånekassen før søknaden om forhåndsgodkjenning er behandlet og informasjonen overført til Lånekassen. Du vet at saken er behandlet når du får formelt svar i posten fra fakultetet.
  • Behandlingstid er ca. 4 uker.

 

Søknad om forhåndsgodkjenning (nettskjema - krever innlogging med UiO-brukernavn og passord)

Søknad om førehandsgodkjenning (nettskjema - krev at du loggar inn med UiO-brukarnavn og passord)

Du laster opp eventuelle emnebeskrivelser, beskrivelse av studiepoengsystemet (dersom du reiser utenom avtale) og annen dokumentasjon direkte i søknaden.

Publisert 29. apr. 2010 11:22 - Sist endret 29. jan. 2017 17:26