English version of this page

Hjelp til forskning og formidling

Forskningsinfrastruktur

HF eier en rekke dataverktøy, fasiliteter og laboratorier som benyttes i forskning og undervisning. Mye er samlet i utstyrsdatabasen og en del av labene har i tillegg egne presentasjonssider. Utstyrsdatabasen er en voksende samling av komponenter, utstyr og utstyrspakker som benyttes ved HF, SV og UV.

Drift av laber og labutstyr

IT-seksjonen drifter laber ved Multiling og Institutt for musikkvitenskap.

For IT-henvendelser i forbindelse med labene bes rettet til lab-support@hf.uio.no.

IT-støtte til forskning

 • Lagringsløsninger
 • Råd om digitale løsninger i forskning
 • Sørger for løsninger, tjenester og kompetanse til fakultetets forskere og forskningsmiljøer

Digital formidling

 • Rådgir om hvordan du kan realisere digitale formidlingsprosjekter
 • Kan bistå med prosjekt- og budsjettplaner
 • Prosjektene baseres på UiOs prosjektrammeverk

Vennligst kontakt Kommunikasjonsseksjonen - kommunikasjon@hf.uio.no.

Enhet for digital dokumentasjon (EDD)

 • Veiledning for bruk av IKT-metoder i humaniora til ansatte og studenter
 • utvikling av digitaliseringsprosjekter
 • dataanalyse og -modellering
 • digitale kartløsninger/GIS
 • multimediedatabaser
 • tekstkoding/edisjonsfilologi
 • tekstarkiv/korpus
 • leksikalske databaser og e-leksikografi/leksikologi

Tekstlaboratoriet

 • veiledning og hjelp til studenter, stipendiater og ansatte
 • språkteknologiske løsninger
 • korpus for tekst og tale
 • databaser
 • frekvensordlister og kollokasjoner
 • web-baserte løsninger
 • teknologisk veiledning for nye forskningsprosjekter

Digitale medier i læring og forskning (DMLF)

 • tilpassede database-, web- og applikasjonsløsninger. 
 • rådgivning og prosjektledelse
 • modellering av datamateriale
 • konvertering og tilrettelegging av datamateriale
 • analyse/statistikk