Hjelp til HFs IT- og AV-tjenester

IT-støtte til forskning og formidling

Få hjelp til utvikling av digitale løsninger:

  • Enhet for digital dokumentasjon (EDD)
  • Tekstlaboratoriet
  • Digitale medier i læring og forskning (DMLF)
  • Digital rådgiver ved HF

Podcast

Ansatte ved HF som vil podcaste sin undervisning har flere valg for opptak og publisering. Her er en beskrivelse av IT-seksjonen ved HFs anbefalinger.

Av-tjenesten

AV-tjenesten har ansvar for anskaffelse, drift og opplæring i bruk av det audiovisuelle utstyret i alle fakultetets undervisningsrom. Vi låner også ut diverse AV-utstyr og IT-utstyr, konverterer filformater fra analog til digital, m.m.

FileMaker

Filemaker er en små-skala-database. HFs IT-seksjon har et FileMaker hotell som gjør det mulig for et stort antall brukere å arbeide på databasene samtidig, uten bekymring for at ting overskrives. Filemakerdatabasene på hotellet å være versjon 7 eller senere.

 

Lagringstjenester

Forskere ved HF kan få tildelt lagringsplass på HF-lager for jobbrelatert materiale.Hvert institutt ved HF har fått tildelt en viss diskstørrelse på HF-lager som kan justeres ved behov. Hver ansatt eller en gruppe ansatte (for eksempel en forskningsgruppe) får så tildelt "sitt" område innenfor instituttets område.

Brukerveiledninger

HF-spesifikke IT-veiledninger.