Canvas ved HF

Lokale sider for HF-ansatte

Kurs, opplæring og arbeidsstuer

Fakultetet tilbyr to typer kurs til ansatte ved HF. Det er:

  • Innføringskurs i Canvas
  • Videregående kurs

I tillegg arrangeres arbeidsstuer der ansatte kan komme innom for å få hjelp til å klargjøre emnene sine til semesterstart

 

Andre ressurser