print logo

Arne Bugge Amundsen

Bilde av Arne Bugge Amundsen
English version of this page
Telefon +47-22857629
Mobiltelefon +47-92244774
Faks +47-22854828
Rom 282 PAM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Nordeuropeisk kirkehistorie og kulturhistorie 1500-1900, med vekt på følgende temaer: ritualer og livsoverganger, folkelig religiøsitet og vekkelser, herregårder og adel, museer og kulturlandskap, lokal- og regionalhistorie

Bakgrunn


Født 1955. Mellomfag i folkloristikk 1978. Cand. theol. 1979. Forskningsstipendiat i kirkehistorie 1980-1981. Forskningsstipendiat Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) 1982-1985. Forskningsarkivar 1986-1987. Dr. philos. Universitetet i Oslo 1987. Førstekonservator og leder for arkiv- og historieavdelingen ved Borgaryssel Museum, Sarpsborg, 1987-1994. Førsteamanuensis i folkloristikk, Universitetet i Oslo, 1995. Professor i folkloristikk, Universitetet i Oslo, 1996. Professor i kulturhistorie, Universitetet i Oslo, 2003.

Priser

 
Pris for fremragende kulturhistorisk forskning fra Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala, 1993.

Verv

Dekan ved Det humanistiske fakultet fra 2015.

Instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 2007-2014.

Styreleder i Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo, fra 2010.

Redaktør av ARV. Nordic Yearbook of Folklore, fra 2003.

1987 medlem av Norsk Kirkehistorisk Samfunn, Oslo

Medlem av kommisjoner for studier av Ethnology of Religion (1993- ) og The Ritual Year (2005- ) innenfor SIEF (Société Internationale d'Etnologie et de Folklore)

2002 medlem av Kgl. Gustav Adolfs Akademien, Uppsala

2004 medlem av Societas Scientarum Fennica/Finska Vetenskaps-Societeten, Helsinki/Helsingfors

2008 medlem av ENID – European Network on the Instruments of Devotion (se http://www.enid.uib.no/)

Samarbeid

Partnere i prosjektet EuNaMus (2010-2013), se

http://www.ep.liu.se/eunamus/

CV

Emneord: Kulturhistorie, Folkereligiøsitet, Folklore og folkeminne, Ritualer, Museer og museologi, Norske herregårder

Publikasjoner

 • Revival and Communication. Studies in the History of Scandinavian Revivals, 1700-2000 (2007, ed.)
 • Ritualer. Kulturhistoriske studier (2006, ed. with Bjarne Hodne og Ane Ohrvik)
 • Norges religionshistorie (2005, ed.)
 • Trøgstad. Kulturhistorie 1500-1800 (2004), Trøgstad. Kulturhistorie 1800-1900 (2007), Trøgstad. Kulturhistorie 1900-1950 (2008)
 • Categories of Sacredness in Europe, 1500-1800 (2003, ed. with Henning Laugerud)
 • Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap (2003, ed. with Bjarne Rogan og Margrethe C. Stang)
 • Sagnomsust. Fortelling og virkelighet (Oslo 2002, ed. with Bjarne Hodne and Ane Ohrvik)
 • Norsk fritenkerhistorie 1500-1850 (2001, with Henning Laugerud)
 • Kollegialitet og interessekamp. Den norske kirkes presteforening 1900-2000 (2000)
 • Folkloristiske klassikere 1800-1930 (1999, ed. with Anne Eriksen)
 • Borge. Kulturhistorie 1500-1800 (1993), Borge. Kulturhistorie 1800-1920 (2003)
 • Folkelig og kirkelig tradisjon. Dåpsforståelser i Norge særlig på 1800-tallet (1987/1989)
 • Dåp og tradisjon. Dåpstro og dåpspraksis i noen Østfold-distrikter på 1700- og 1800-tallet (1983)
Publisert 6. jun. 2005 00:00 - Sist endret 10. feb. 2015 12:07