Europeiske nasjonalmuseer – identitetspolitikk, bruk av fortiden og europeisk borgerskap 1750-2010 (avsluttet)

Prosjektet er opptatt av hvordan europeiske nasjonalmuseer har oppfattet seg selv og blitt sett på av andre.

Die Alte Nationalgalerie, Berlin, 2005. Fotograf: Manfred Brückels.

Om prosjektet

Både historisk og i dagens situasjon er de europeiske nasjonalmuseene både like og ulike. Prosjektet skal utforske hvordan disse institusjonene i ulike faser av Europas historie har fungert, sett på seg selv, blitt diskutert og omdiskutert.

IKOS har et særlig ansvar for et delprosjekt som tar for seg hvordan kultur- og museumspolitikken i Europa har sett på nasjonalmuseenes rolle i dag og i fremtiden.

Prosjektet er finansiert av EU’s 7. rammeprogram, og har IKOS som en av åtte partnere.
 

Ekstern lenke til EuNaMus- prosjektet på engelsk.

Publisert 3. mai 2010 13:16 - Sist endret 4. apr. 2013 13:12