Europeiske nasjonalmuseer – identitetspolitikk, bruk av fortiden og europeisk borgerskap 1750-2010 (avsluttet)

Prosjektet er opptatt av hvordan europeiske nasjonalmuseer har oppfattet seg selv og blitt sett på av andre.

Hage foran. Bygning med søylter og trapper opp bak.

Die Alte Nationalgalerie, Berlin, 2005.

Foto: Manfred Brückels.

Om prosjektet

Både historisk og i dagens situasjon er de europeiske nasjonalmuseene både like og ulike. Prosjektet skal utforske hvordan disse institusjonene i ulike faser av Europas historie har fungert, sett på seg selv, blitt diskutert og omdiskutert.

IKOS har et særlig ansvar for et delprosjekt som tar for seg hvordan kultur- og museumspolitikken i Europa har sett på nasjonalmuseenes rolle i dag og i fremtiden.

Prosjektet er finansiert av EU’s 7. rammeprogram, og har IKOS som en av åtte partnere.
 

Ekstern lenke til EuNaMus- prosjektet på engelsk.

Publisert 3. mai 2010 13:16 - Sist endret 5. apr. 2020 22:26