Å vokse opp (avsluttet)

Barndom og ungdom i skjæringspunktet mellom erfaringsrom og forventningshorisont.

Om prosjektet

Det tverrfaglige forskningsprosjektet problematiserte det moderne samfunnet og velferdsstaten som ramme for barndom, ungdom og oppvekst. En målsetting var å studere de prosessuelle sidene ved oppveksten i skjæringspunktet mellom erfaring og forventning, og utvikle teoretiske begreper til forståelse av kulturelle endringer. Enkeltprosjektene hadde fellestrekk både når det gjelder teoretisk vinkling, materiale og metode. Prosjektet utviklet nye begreper, teorier og metoder for analyse av oppvekstprosessen i det norske velferdssamfunnet gjennom seminarer og publikasjoner.

Prosjektet brakte frem ny empirisk og kvalitativ kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår, og samlet etablerte forskere, stipendiater og hovedfagsstudenter i et tverrfaglig nettverk som belyste problemstillingene fra ulike innfallsvinkler.
 

Prosjektet ble finansiert gjennom Norges Forskningsråd. 

Publisert 30. juni 2010 12:46 - Sist endret 5. apr. 2011 10:09

Kontakt

Prosjektleder

Ingrid Markusssen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere