print logo

Gro Steinsland

Professor emerita
Bilete av Gro Steinsland
Faks +47 22857100
Rom HW312
Brukarnamn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Nils Henrik Abels vei 36
Postadresse Pb. 1102 0317 Oslo

Bakgrunn

Fra. 1.08.09 ansatt som vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Vitenskaps-Akademi cas.uio.no

Faglige kompetanseområder

Religionshistorie vikingtid og middelalder
Norrøn mytologi
Riter og kultus
Religion og samfunn i vikingtid
Religionsskiftet i Norden
Eddadiktningen o.a. skriftlige kilder til førkristen religion

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

* Før-kristen, nordisk religion, nordisk NOS-H-prosjekt 1985-95. Prosjektleder.

* Religionsskiftet i Norden/The Change of religion in the Nordic countries. Confrontations between Nordic and European culture AD 800-1200, Middelaldersenteret, NFR og UiO, 1993-1995.

* Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder ca. 750-1350, Middelaldersenteret, deretter ILN, IAKH og IKOS, 2003-08. Prosjektleder 2006.

* The Power of the Ruler and the Ideology of Rulership in Nordic Culture 800-1200 (Herskermakt og herskerideologi i nordisk kultur 800-1200, Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters/Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, 2007-08. Prosjektleder.

Emneord: Norrønt
Publisert 31. mai. 2010 13:29 - Sist endra 17. mar. 2015 13:38