Gro Smørdal Steinsland

Bilde av Gro Smørdal Steinsland
English version of this page
Rom HW312
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Nils Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Religionsvitenskap

Bakgrunn

Fra. 1.08.09 ansatt som vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Vitenskaps-Akademi cas.uio.no

Faglige kompetanseområder

Religionshistorie vikingtid og middelalder
Norrøn mytologi
Riter og kultus
Religion og samfunn i vikingtid
Religionsskiftet i Norden
Eddadiktningen o.a. skriftlige kilder til førkristen religion

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

* Før-kristen, nordisk religion, nordisk NOS-H-prosjekt 1985-95. Prosjektleder.

* Religionsskiftet i Norden/The Change of religion in the Nordic countries. Confrontations between Nordic and European culture AD 800-1200, Middelaldersenteret, NFR og UiO, 1993-1995.

* Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder ca. 750-1350, Middelaldersenteret, deretter ILN, IAKH og IKOS, 2003-08. Prosjektleder 2006.

* The Power of the Ruler and the Ideology of Rulership in Nordic Culture 800-1200 (Herskermakt og herskerideologi i nordisk kultur 800-1200, Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters/Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, 2007-08. Prosjektleder.

Emneord: Norrønt
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. jan. 2019 11:36