Knut Lundby

Bilde av Knut Lundby
English version of this page
Telefon +47-22840704
Mobiltelefon +47-90083803
Rom 455
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken hus C 2 etasje Gaustadallén 21
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Pågående

Forskning

Leder prosjektet "Medier og religion i samfunnskonflikter. En sammenliknende skandinavisk studie" fra 1 oktober 2014 til 31 Desember 2017 under Norges forskningsråds program om Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL).

Koordinerer forskningsgruppen om religion og medier i det nordiske prosjektet om "The role of religion in the public sphere. A comparative study of five Nordic countries" (NOREL-prosjektet) under NORDCORP programmet, finansiert av NOS-HS (2009–2014), under sluttføring til internasjonal bok 2016.

 
Siste publikasjoner

Lundby, Knut (2016) "Mediatization and secularization: the transformations of public service institutions – the case of Norway,"
Media, Culture & Society, 38(1): 28–36, doi:10.1177/0163443715615414

Lundby, Knut og Ann Kristin Gresaker (2015) 'Religion i mediene – omstridt og oversett?'. I Inger Furseth (red.) Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Oslo: Universitetsforlaget.

Hepp, Andreas; Stig Hjarvard and Knut Lundby (2015) 'Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society'. Media, Culture & Society, 37(2): 314–324. doi:10.1177/0163443715573835

Lundby, Knut (ed.)(2014) Mediatization of Communication Vol. 21 in the series of Handbooks of Communication Science from De Gruyter Mouton (728 pages).

 

Undervisning

Høsten 2016: Ingen undervisning

Våren 2017: Medier og religion og Mediatization of Culture and Society

Bakgrunn

Jeg har faglig bakgrunn i sosiologi, med doktorgrad i religionssosiologi. Men jeg har vært knyttet til mediefaget ved Universitetet i Oslo i 30 år, først som forsker og førsteamanuensis ved det tidligere Institutt for presseforskning. Fra 1987 gikk dette inn i det tverrfaglige Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Jeg har deltatt i instituttets oppbygging som bestyrer, undervisningsleder og forskningsleder. På 1990-tallet deltok jeg aktivt i instituttets forsknings- og undervisningssamarbeid med University of Zimbabwe. I årene 1998–2004 ledet jeg oppbyggingen av det tverrfaglige forskningssenteret InterMedia ved UiO, som arbeidet med læring og kommunikasjon i digitale omgivelser. Se mer om min bakgrunn på min engelske nettside.

Jeg forsker på medialisering, dvs. kulturelle og sosiale endringer der mediene spiller en rolle. Jeg har forsøkt å forklare dette kort i en artikkel i Store Norske leksikon. En langt mer omfattende diskusjon av medialisering finnes i den store håndboka om Mediatization of Communicationsom jeg har redigert (2014). En noe mindre omfangsrik framstilling finnes i boka Mediatization: Concept, Changes, Consequences (2009).

Min interesse for medialisering begynte med et internasjonalt prosjekt om digitale fortellinger: ”Mediatized Stories. Mediation perspectives on digital storytelling among youth” (2006–2011). Denne forskningen er blant annet nedfelt i boka Digital Storytelling, Mediatized Stories. Self-representations in New Media (2008) og sammenfattet i et kapittel i boka Mediatized Worlds (redigert av Andreas Hepp og Friedrich Krotz 2014).

Helt fra studietiden har jeg vært opptatt av det tverrfaglige møtet mellom medier og religion. Jeg redigerte i 1997 boka Rethinking Media, Religion, and Culture sammen med Stewart M. Hoover og har i tre årtier fulgt den internasjonale utviklingen av dette feltet. Jeg har i senere år forsket noe på "digital religion". Antologien Religion Across Media. From Early Antiquity to Late Modernity (2013) kom ut av en workshop i UiOs tverrfaglige program om ”Religion i pluralistiske samfunn” (PluRel). Jeg deltar 2009–2015 i det nordiske forskningsprosjektet om ”The role of religion in the public sphere” (NOREL), der jeg leder forskergruppen om religion og medier. Min interesse retter seg særlig mot medialisering av religion. Fra oktober 2014 leder jeg et nytt forskningsprosjekt, ”Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study”, med den norske tittel "Medier og religion i samfunnskonflikter." Dette inngår i Forskningsrådets program om Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL).

Undervisnings- og veiledningsområder

Medialisering av kultur og samfunn
Medier og religion

Faglige kompetanseområder

Medialiseringsteori.

Medialisering av religion.

Medier, religion og konflikt.

Digitale omgivelser.

Mediesosiologi.

 

Emneord: Medier og religion, Ytringsfrihet og demokrati

Publikasjoner

Lundby, Knut (2016) "Mediatization and secularization: the transformations of public service institutions – the case of Norway,"
Media, Culture & Society, 38(1): 28–36, doi:10.1177/0163443715615414

Lundby, Knut og Ann Kristin Gresaker (2015) 'Religion i mediene – omstridt og oversett?'. I Inger Furseth (red.) Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Oslo: Universitetsforlaget.

Hepp, Andreas; Stig Hjarvard and Knut Lundby (2015) 'Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society'. Media, Culture & Society37(2): 314–324. doi:10.1177/0163443715573835

Lundby, Knut (Ed.) (2014) Mediatization of CommunicationHandbooks of Communication Science, vol. 21. Berlin: De Gruyter Mouton

Lundby, Knut (2014) 'Mediatized Stories in Mediatized Worlds', in Andreas Hepp og Friedrich Krotz (Eds.) Mediatized Worlds. Culture and Society in a Media Age. Basingtoke: Palgrave.

Lundby, Knut (2014) 'Notes on Interaction and Mediatization'. In Leif Kramp et al. (eds.) Media Practice and Everyday Agency in EuropeBremen: edition lumière.

Lundby, Knut (2014) 'Religion og mediemakt'. Religion og livssyn: Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 26(1): 17–19.

Lundby, Knut (Ed.) (2013) Religion Across Media. From Early Antiquity to Late ModernityNew York: Peter Lang

Lundby, Knut. 'Patterns or belonging in online/offline interfaces of religion', Information, Communication & Society 2011

Lundby, Knut. 'Mediatizing Faith: Digital Storytelling on the Unspoken', in Bailey, Michael and Redden, Guy (eds) Mediating Faiths. Religion and Socio-Cultural Change in the Twenty-First Century. Farnham: Ashgate 2011

Lundby, Knut. 'Religion og medier – fortellinger og fortegninger', Kirke og kultur 2011:  116(1): 5-17.

Hepp, Andreas; Hjarvard, Stig and Lundby, Knut. 'Mediatization – Empirical perspectives: An introduction to a special issue', Communications: the European Journal of Communication Research 2010:  35(3): 223-228.

Lundby, Knut. 'Nordisk forskning om medier og religion. En analyse basert på Nordicoms publikasjonsdatabase', i Broddason, Þorbjörn; Kivikuru, Ullamaija; Tufte, Birgitte; Weibull, Lennart and Østbye, Helge (eds) Norden och världen. Perspektiv från forskningen om medier och kommunikation. Göteborg: Göteborgs Universitet 2010.

Lundby, Knut. 'Medier som ressurs for religion', i Botvar, Pål Ketil og Schmidt, Ulla (red) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget 2010.

Lundby, Knut. 'Medier overalt', i Frønes, Ivar og Kjølsrød, Lise (red) Det norske samfunn. 6. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk 2010.

Lundby, Knut (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang 2009

Lundby, Knut. 'The Matrices of Digital Storytelling: Examples from Scandinavia', in Hartley, John and Kelly McWilliam (eds) Story Circle. Digital Storytelling Around the World. Oxford: Wiley-Blackwell 2009.

Lundby, Knut (ed.) Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media. New York: Peter Lang 2008

Lundby, Knut. 'Editorial: mediatized stories: mediation perspectives on digital storytelling'. New Media & Society 2008: 10(3): 363-371

Lundby, Knut and Hovi-Wasastjerna, Päivi. 'Virtual' and 'Flexible' University Learning: Comparative Convergent Strategies for Communication Practices. In Convergence and Fragmentation. Media Technology and the Information Society. Bristol: Intellect.

Kaare, Birgit Hertzberg and Lundby, Knut. The "Power of Configuration" in Digital Storytelling. In Storytelling - Reflections in the Age of Digitalization. innsbruck: Innsbruck University Press 2008

Lundby, Knut. 'Mediation Between Competence and Convergence', in Storsul, Tanja and Dagny Stuedahl (eds) Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change. Göteborg: Nordicom, 2007.

Lundby, Knut. 'Interdisciplinarity and Infrastructure. Mediation and Knotworking in Communication Research'. Nordicom Review 2007: 28 (Jubilee Issue): 195–210.

Lundby, Knut. ’The global mover’ [on Kristen Nygaard] , in Fjuk, Annita; Amela Karahasanovic and Jens Kaasbøll (eds.) Comprehensive Object-Oriented Learning: The Learner's Perspective. Santa Rosa, California: Informing Science Press 2006.

Lundby, Knut. 'Contested Communication. Mediating the Sacred.' In Sumiala-Seppänen, Johanna; Knut Lundby, and Raimo Salokangas (eds.) Implications of the Sacred in (Post)Modern Media. Göteborg: Nordicom 2006.

Lundby, Knut. ’Mediefeltet – kampen om oppmerksomhet’, i Frønes, Ivar og Lise Kjølsrød (red.) Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. 5. utgave 2005.

Lundby, Knut (red.) Flyt og forførelse. Fortellinger om IKT. Oslo: Gyldendal Akademisk 2003.

Lundby, Knut. ’Between American Televangelism and African Anglicanism’, in Hoover, Stewart M. and Lynn Schofield Clark Practicing Religion in the Age of the Media. Explorations in Media, Religion, and Culture. New York: Columbia University Press 2002.

Lundby, Knut. and Daniel Dayan. ‘Mediascape missionaries? Notes on religion as identity in a local African setting’, International Journal of Cultural Studies 1999; 2(3): 398-417.

Longing and Belonging. Media and the Identity of Anglicans in a Zimbabqwean Growth Point. Report no. 34, Department of Media and Communication, University of Oslo.1998.

Hoover, Stewart M. and Knut Lundby (eds.) Rethinking Media, Religion, and Culture. Thousand Oaks: Sage 1997 (with chapter on ‘The Web of Collective Representations’).

Lundby, Knut. ‘Media, religion and democratic participation: community communication in Zimbabwe and Norway’, Media, Culture & Society 1997; 19(1): 29–45.

Lundby, Knut and Knut-Arne Futsæter. Flerkanalsamfunnet. Fra monopol til mangfold. Oslo: Universitetsforlaget

Lundby, Knut. Mediekultur. Oslo: Universitetsforlaget 1993.

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 2. jan. 2017 15:30

Prosjekter