Knut Lundby

Professor emeritus
Bilde av Knut Lundby
English version of this page
Mobiltelefon (+47) 900 83 803
Rom Gjesteforskerkontor
Treffetider Onsdager, etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken hus C 2 etasje Gaustadallén 21
Postadresse Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo Pb. 1093 Blindern NO-0317 Oslo

Arbeidsoppgaver og faglige interesser

 • Professor emeritus i medievitenskap med bakgrunn i sosiologi og spesialisering i religionssosiologi.
 • Arbeider særlig med medialisering og forholdet mellom medier, religion og konflikt.

Pensjonering og hederspris

 • Pensjonert fra 31. august 2018 etter fylte 70 år, har emeritus-avtale med Institutt for medier og kommunikasjon.
 • Tildelt Norsk medieforskerlags hederspris 2018.

Nylig avsluttet forskning

Det skandinaviske forskningsprosjektet om Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel) ble avsluttet 30. august 2018. Resultatene fra prosjektet er publisert i boka CONTESTING RELIGION.The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Den er publisert som paperback fra De Gruyter i Berlin, og også tilgjengelig for gratis nedlasting kapittel for kapittel. Fullstendig liste over publikasjoner og presentasjoner, der også innleggene fra CoMRels avslutningskonferanse i Litteraturhuset i Oslo 31. mai 2018 finnes.Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråds program om Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL).

Bakgrunn og akademisk løp

Jeg har faglig bakgrunn i sosiologi, dr.philos  med avhandling i religionssosiologi ved Universitetet i Oslo fra 1986. Jeg har vært knyttet til mediefaget ved Universitetet i Oslo i mer enn 30 år, først som forsker og førsteamanuensis ved det tidligere Institutt for presseforskning. Fra 1987 gikk dette inn i det tverrfaglige Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Jeg har vært med i instituttets oppbygging som bestyrer, undervisningsleder og forskningsleder. På 1990-tallet deltok jeg aktivt i instituttets forsknings- og undervisningssamarbeid med University of Zimbabwe. I årene 1998–2004 ledet jeg oppbyggingen av det tverrfaglige forskningssenteret InterMedia ved UiO, som arbeidet med læring og kommunikasjon i digitale omgivelser. Se mer om min bakgrunn på min engelske nettside.

Jeg forsker på medialisering, dvs. kulturelle og sosiale endringer der mediene spiller en rolle. Jeg har forsøkt å forklare dette kort i en artikkel i Store Norske leksikon. En langt mer omfattende diskusjon av medialisering finnes i den store håndboka om Mediatization of Communicationsom jeg har redigert (2014). En noe mindre omfangsrik framstilling finnes i boka Mediatization: Concept, Changes, Consequences (2009).

Min interesse for medialisering begynte med et internasjonalt prosjekt om digitale fortellinger: ”Mediatized Stories. Mediation perspectives on digital storytelling among youth” (2006–2011). Denne forskningen er blant annet nedfelt i boka Digital Storytelling, Mediatized Stories. Self-representations in New Media (2008) og sammenfattet i et kapittel i boka Mediatized Worlds (redigert av Andreas Hepp og Friedrich Krotz 2014).

Helt fra studietiden har jeg vært opptatt av det tverrfaglige møtet mellom medier og religion. Jeg redigerte i 1997 boka Rethinking Media, Religion, and Culture sammen med Stewart M. Hoover og har i tre årtier fulgt den internasjonale utviklingen av dette feltet. Jeg har i senere år forsket noe på "digital religion". Antologien Religion Across Media. From Early Antiquity to Late Modernity (2013) kom ut av en workshop i UiOs tverrfaglige program om ”Religion i pluralistiske samfunn” (PluRel). Jeg deltok fra 2009 til 2015 i det nordiske, komparative forskningsprosjektet om The role of religion in the public sphere (NOREL), der jeg ledet forskergruppen om religion og medier. Min interesse retter seg særlig mot medialisering av religion. Fra oktober 2014 har jeg ledet forskningsprosjektet ”Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study”, med den norske tittel "Medier og religion i samfunnskonflikter." Dette inngår i Forskningsrådets program om Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL).

Emneord: Medier og kommunikasjon, Medier og religion, Ytringsfrihet og demokrati

Publikasjoner

 • Lundby, Knut (ed.) (2018). Contesting Religion.The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Berlin & Boston: De Gruyter (paperback & Open Access). Jeg er forfatter eller medforfatter av flere kapitler i boka.
 • Lundby, Knut; Christensen, Henrik Reintoft; Gresaker, Ann Kristin; Lövheim, Mia; Niemelä, Kati; Sjö, Sofia; Moberg, Marcus & Daníelsson, Árni Svanur (2018). Religion and the Media: Continuity, Complexity, and Mediatization, In Inger Furseth (ed.), Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries.  Springer.  ISBN 9783319556772.  Chapter 5.  s 193 - 249
 • Lundby, Knut (2017). Mediebruk og konflikter om religion i Norge. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  24(4), s 1- 19 . doi:10.18261/issn.0508-9535-2017-04-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut (2017). Public Religion in Mediatized Transformations, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  Chapter 12.  s 241 - 263 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut (2017). Voices for a New Vernacular: A Forum on Digital Storytelling. Interview with Knut Lundby.  International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  11, s 1074- 1077 . doi: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6775/1955
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Lövheim, Mia & Jernsletten, Haakon Haugevik (2017). Religion Between Politics and Media: Conflicting Attitudes Towards Islam in Scandinavia.  Journal of Religion in Europe.  ISSN 1874-8910.  10(4), s 437- 456 . doi:10.1163/18748929-01004005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut (2016). Mediatization and secularization: transformations of public service institutions – the case of Norway.  Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  38(1), s 28- 36 . doi:10.1177/0163443715615414
 • Hepp, Andreas; Hjarvard, Stig & Lundby, Knut (2015). Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society.  Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  37(2), s 314- 324. doi:10.1177/0163443715573835
 • Lundby, Knut & Gresaker, Ann Kristin (2015). Religion i mediene – omstridt og oversett?, I: Inger Furseth (red.),  Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024431, s. 69 - 104
 • Lundby, Knut (Ed.) (2014) Mediatization of CommunicationHandbooks of Communication Science, vol. 21. Berlin: De Gruyter Mouton
 • Lundby, Knut (2014) 'Mediatized Stories in Mediatized Worlds', in Andreas Hepp og Friedrich Krotz (Eds.) Mediatized Worlds. Culture and Society in a Media Age. Basingtoke: Palgrave.
 • Lundby, Knut (Ed.) (2013) Religion Across Media. From Early Antiquity to Late Modernity. New York: Peter Lang
 • Lundby, Knut. 'Religion og medier – fortellinger og fortegninger', Kirke og kultur 2011:  116(1): 5-17.
 • Hepp, Andreas; Hjarvard, Stig and Lundby, Knut. 'Mediatization – Empirical perspectives: An introduction to a special issue', Communications: the European Journal of Communication Research 2010:  35(3): 223-228.
 • Lundby, Knut. 'Medier som ressurs for religion', i Botvar, Pål Ketil og Schmidt, Ulla (red) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget 2010.
 • Lundby, Knut (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang 2009
 • Lundby, Knut. 'The Matrices of Digital Storytelling: Examples from Scandinavia', in Hartley, John and Kelly McWilliam (eds) Story Circle. Digital Storytelling Around the World. Oxford: Wiley-Blackwell 2009.
 • Lundby, Knut (ed.) Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media. New York: Peter Lang 2008.
 • Lundby, Knut. and Daniel Dayan. ‘Mediascape missionaries? Notes on religion as identity in a local African setting’, International Journal of Cultural Studies 1999; 2(3): 398-417.
 • Longing and Belonging. Media and the Identity of Anglicans in a Zimbabqwean Growth Point. Report no. 34, Department of Media and Communication, University of Oslo.1998.
 • Hoover, Stewart M. and Knut Lundby (eds.) Rethinking Media, Religion, and Culture. Thousand Oaks: Sage 1997 (with chapter on ‘The Web of Collective Representations’).
 • Lundby, Knut. ‘Media, religion and democratic participation: community communication in Zimbabwe and Norway’, Media, Culture & Society 1997; 19(1): 29–45.
 • Lundby, Knut and Knut-Arne Futsæter. Flerkanalsamfunnet. Fra monopol til mangfold. Oslo: Universitetsforlaget
 • Lundby, Knut. Mediekultur. Oslo: Universitetsforlaget 1993.
 • Furseth, Inger; Kühle, Lene; Lundby, Knut & Lövheim, Mia (2019). Religious Complexity in Nordic Public Spheres. Nordic Journal of Religion and Society.  ISSN 0809-7291.  32(1), s 71- 90 . doi: 10.18261/issn.1890-7008-2019-01-05 Vis sammendrag
 • Lundby, Knut (2019). Conflictual Diversity and Contested Cultural Heritage: Newspaper Coverage of Religion in Norway 1938–2018. Temenos.  ISSN 0497-1817.  55(2), s 249- 270 . doi: 10.33356/temenos.87828
 • Lundby, Knut (2019). Media Formatting Religion and Conflict, In Marius Timmann Mjaaland (ed.),  Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law.  Routledge.  ISBN 9781138599987.  7.  s 107 - 126 Vis sammendrag
 • Lundby, Knut & Waldahl, Ragnar (2019). Anita Werner. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). . doi: https://snl.no/Anita_Werner
 • Hjarvard, Stig & Lundby, Knut (2018). Understanding Media Dynamics, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  Chapter 3.  s 51 - 64 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lövheim, Mia; Jernsletten, Haakon Haugevik; Herbert, David Eric John; Lundby, Knut & Hjarvard, Stig (2018). Attitudes: Tendencies and Variations, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  Chapter 2.  s 33 - 49 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut (2018). Interaction Dynamics in the Mediatization of Religion Thesis, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  Chapter 17.  s 299 - 313 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut; Christensen, Henrik Reintoft; Gresaker, Ann Kristin; Lövheim, Mia; Niemelä, Kati; Sjö, Sofia; Moberg, Marcus & Daníelsson, Árni Svanur (2018). Religion and the Media: Continuity, Complexity, and Mediatization, In Inger Furseth (ed.),  Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9783319556772.  Chapter 5.  s 193 - 249
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Lövheim, Mia & Abdel-Fadil, Mona (2018). Perspectives: Cross-Pressures on Public Service Media, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  Chapter 5.  s 83 - 96 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut & Repstad, Pål Steinar (2018). Scandinavia: Traits, Trends and Tensions, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  Chapter 1.  s 13 - 31 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut (2017). Mediebruk og konflikter om religion i Norge. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  24(4), s 1- 19 . doi: 10.18261/issn.0508-9535-2017-04-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut (2017). Public Religion in Mediatized Transformations, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  Chapter 12.  s 241 - 263 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut (2017). Voices for a New Vernacular: A Forum on Digital Storytelling. Interview with Knut Lundby. International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  11, s 1074- 1077 . doi: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6775/1955
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Lövheim, Mia & Jernsletten, Haakon Haugevik (2017). Religion Between Politics and Media: Conflicting Attitudes Towards Islam in Scandinavia. Journal of Religion in Europe.  ISSN 1874-8910.  10(4), s 437- 456 . doi: 10.1163/18748929-01004005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut (2016). Mediatization and secularization: transformations of public service institutions – the case of Norway. Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  38(1), s 28- 36 . doi: 10.1177/0163443715615414
 • Lundby, Knut (2016). Religion og medier i Norge. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  28(1), s 15- 22
 • Lundby, Knut & Staksrud, Elisabeth (2016). Medier og kommunikasjon, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 3.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496927.  Kapittel 37.  s 226 - 249
 • Hepp, Andreas; Hjarvard, Stig & Lundby, Knut (2015). Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society. Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  37(2), s 314- 324 . doi: 10.1177/0163443715573835
 • Lundby, Knut & Gresaker, Ann Kristin (2015). Religion i mediene – omstridt og oversett?, I: Inger Furseth (red.),  Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024431.  3.  s 69 - 104
 • Lundby, Knut (2014). Mediatized Stories in Mediatized Worlds, In Andreas Hepp & Friedrich Krotz (ed.),  Mediatized Worlds. Culture and Society in a Media Age.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-30034-8.  Kapittel 2.  s 19 - 37
 • Lundby, Knut (2014). Notes on Interaction and Mediatization, In Leif Kramp; Nico Carpentier; Andreas Hepp; Ilja Tomanic Trivundza; Hannu Nieminen; Risto Kunelius; Tobias Olsson; Ebba Sundin & Richard Kilborn (ed.),  Media Practice and Everyday Agency in Europe.  edition lumière.  ISBN 9 783943 245288.  Kapittel.  s 41 - 53
 • Lövheim, Mia & Lundby, Knut (2013). Mediated religion across time and space. A case study of Norwegian newspapers. Nordic Journal of Religion and Society.  ISSN 0809-7291.  26(1), s 25- 44
 • Lundby, Knut (2013). Introduction: Religion Across Media, In Knut Lundby (ed.),  Religion across media : from early antiquity to late modernity.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-2077-0.  Introduction.  s xi - xxiii
 • Lundby, Knut (2013). Media and Transformations of Religion, In Knut Lundby (ed.),  Religion across media : from early antiquity to late modernity.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-2077-0.  Kapittel 12.  s 185 - 202
 • Lundby, Knut (2013). Theoretical frameworks for approaching religion and new media, In Heidi Campbell (ed.),  Digital Religion. Understanding Religious Practice in New Media Worlds.  Routledge.  ISBN 9780415676113.  Ch. 20.  s 225 - 237
 • Lundby, Knut (2012). Dreams of Church in Cyberspace, In Pauline, Hope Cheong; Peter Fischer-Nielsen; Stefan Gelfgren & Charles Ess (ed.),  Digital Religion, Social Media and Culture. Perspectives, Practices and Futures.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-1474-8.  Kapittel 1.  s 25 - 41
 • Lundby, Knut (2012). Participatory or Vicarious? When Networked Belonging Challenges Networks of Belonging. Observatorio (OBS*).  ISSN 1646-5954.  (Special Issue), s 101- 125
 • Lundby, Knut (2012). Selvrepresentasjon i digitale fortellinger, I: Kristin Holte Haug; Grete Jamissen & Carsten Ohlmann (red.),  Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202364366.  Kapittel 2.  s 31 - 44
 • Lundby, Knut (2012). Terrorens medialisering, I: Svein Østerud (red.),  22. juli: Forstå, forklare, forebygge.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353362.  Kapittel 9.  s 225 - 245
 • Lundby, Knut & Thorbjørnsrud, Kjersti (2012). Mediatization of Controversy. When the Security Police Went on Facebook, In Stig Hjarvard & Mia Lövheim (ed.),  Mediatization and Religion. Nordic Perspectives.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-44-2.  Kapittel.  s 95 - 108
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2011). Digitale trosfortellinger. Et forskerblikk, I: Asbjørn Simonnes (red.),  Digital trusopplæring.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2796-3.  Kapittel.  s 89 - 105
 • Lundby, Knut (2011). Mediatizing Faith: Digital Storytelling on the Unspoken, In Michael Bailey & Guy Redden (ed.),  Mediating Faiths. Religion and Socio-Cultural Change in the Twenty-First Century.  Ashgate.  ISBN 9780754667865.  Chapter 4.  s 49 - 62
 • Lundby, Knut (2011). Patterns of Belonging in Online/Offline Interfaces of Religion. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.  14(8), s 1219- 1235 . doi: 10.1080/1369118X.2011.594077
 • Lundby, Knut (2011). Religion og medier – fortellinger og fortegninger. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  116(1), s 5- 17
 • Hepp, Andreas; Hjarvard, Stig & Lundby, Knut (2010). Mediatization - Empirical perspectives: An introduction to a special issue. Communications.  ISSN 0341-2059.  35(3), s 223- 228 . doi: 10.1515/COMM.2010.012
 • Lundby, Knut (2010). Medier overalt, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 15.  s 349 - 370
 • Lundby, Knut (2010). Medier som ressurs for religion, I: Pål Ketil Botvar & Ulla Schmidt (red.),  Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01750-1.  Kapittel 7.  s 111 - 131
 • Lundby, Knut (2010). Nordisk forskning om medier og religion. En analyse basert på Nordicoms publikasjonsdatabase, I: Þorbjörn Broddason; Ullamaija Kivikuru; Birgitte Tufte; Lennart Weibull & Helge Østbye (red.),  Norden och världen. En bok tillägnad Ulla Carlsson. The Nordic Countries and the World. A Book for Ulla Carlsson.  Göteborgs Universitet.  ISBN 978-91-88212-84-9.  Kapittel.  s 115 - 124
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2009). Digitale trosfortellinger som metode i trosopplæringen. Prismet.  ISSN 0032-8847.  60(2), s 91- 99
 • Lundby, Knut (2009). Conclusion: Consensus and Conflict, In Knut Lundby (ed.),  Mediatization: Concept, Changes, Consequences.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0562-3.  Concluding Chapter.  s 293 - 303
 • Lundby, Knut (2009). Introduction: 'Mediatization' as Key, In Knut Lundby (ed.),  Mediatization: Concept, Changes, Consequences.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0562-3.  Introduction.  s 1 - 18
 • Lundby, Knut (2009). Kristus i dalen. Hans Fredrik Dahls offentlige forhold til religion, I: Henrik G. Bastiansen; Bernt Hagtvet; Guri Hjeltnes; Knut Lundby & Helge Rønning (red.),  Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  Kapittel.  s 317 - 330
 • Lundby, Knut (2009). Media Logic: Looking for Social Interaction, In Knut Lundby (ed.),  Mediatization: Concept, Changes, Consequences.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0562-3.  Chapter 5.  s 101 - 119
 • Lundby, Knut (2009). The Matrices of Digital Storytelling: Examples from Scandinavia, In John Hartley & Kelly McWilliam (ed.),  Story Circle. Digital Storytelling Around the World.  Blackwell Publishing.  ISBN 978-1-4051-8058-0.  Chapter 12.  s 176 - 187
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2008). Mediatized lives: Autobiography and assumed authenticity in digital storytelling, In Knut Lundby (ed.),  Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0273-8.  Chapter 6.  s 105 - 122
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2008). The "Power of Configuration" in Digital StorytellingThe "Power of Configuration" in Digital Storytelling, In Yvonne Gächter; Heike Ortner; Claudia Schwartz & Andreas Wiesinger (ed.),  Storytelling - Reflections in the Age of Digitalization.  innsbruck university press.  ISBN 978-3-902571-81-6.  Kapittel.  s 99 - 112
 • Lundby, Knut (2008). Introduction: Digital storytelling, mediatized stories, In Knut Lundby (ed.),  Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0273-8.  Introduction.  s 1 - 17
 • Lundby, Knut & Hovi-Wasastjerna, Päivi (2008). 'Virtual' and 'Flexible' University Learning: Comparative Convergent Strategies for Communication Practices, In Peter Ludes (ed.),  Convergence and Fragmentation. Media Technology and the Information Society.  Intellect Ltd..  ISBN 9781841501826.  Kapittel 7.  s 151 - 174
 • Lundby, Knut (2007). Interdisciplinarity and infrastructure mediation and knotworking in communication research. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  28(jubilee), s 195- 209
 • Lundby, Knut (2007). Mediation Between Competence and Convergence, In Tanja Storsul & Dagny Stuedahl (ed.),  Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change.  Nordicom.  ISBN 9789189471504.  Kapittel 8.
 • Lundby, Knut & Kaare, Birgit Hertzberg (2007). The sacred as meaning and belonging in Digital Storytelling, In Inger Furseth & Paul Leer-Salvesen (ed.),  Religion in Late Modernity. Essays in Honor of Pål Repstad.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2211-1.  Kapittel.  s 69 - 86
 • Lundby, Knut (2006). Contested Communication. Mediating the Sacred, In Johanna Sumiala-Seppänen; Knut Lundby & Raimo Salokangas (ed.),  Implications of the Sacred in (Post)Modern Media.  Nordicom.  ISBN 91-89471-34-2.  Kapittel.  s 43 - 62
 • Lundby, Knut (2006). I pavens vold?. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  13(1), s 53- 57 Vis sammendrag
 • Lundby, Knut (2006). The global mover, In Annita Fjuk; Amela Karahasanovic & Jens Johan Kaasbøll (ed.),  Comprehensive Object-Oriented Learning: The Learner's Perspective.  Informing Science Press.  ISBN 83-922337-4-3.  Chapter 1.  s 1 - 10 Vis sammendrag
 • Lundby, Knut (2006). Transforming Faith-based Education in the Church of Norway: Mediation of Religious Tradition and Practices in Digital Environments. Studies in World Christianity.  ISSN 1354-9901.  12(1), s 5- 22
 • Lundby, Knut (2006). Tro i det offentlige rom, I: Jan-Olav Henriksen (red.),  Tro. 13 essays om tro.  Kom forlag.  ISBN 82-92496-39-4.  Kapittel.  s 77 - 93

Se alle arbeider i Cristin

 • Lundby, Knut (ed.) (2018). Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  350 s.
 • Lundby, Knut (ed.) (2014). Mediatization of communication. Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-027193-5.  738 s.
 • Lundby, Knut (ed.) (2013). Religion across media : from early antiquity to late modernity. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-2077-0.  215 s.
 • Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (red.) (2009). Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  410 s.
 • Lundby, Knut (ed.) (2009). Mediatization: Concept, Changes, Consequences. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0562-3.  316 s.
 • Lundby, Knut (ed.) (2008). Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0273-8.  313 s.
 • Sumiala-Seppänen, Johanna; Lundby, Knut & Salokangas, Raimo (ed.) (2006). Implications of the Sacred in (Post)Modern Media. Nordicom.  ISBN 91-89471-34-2.  274 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lundby, Knut (2019). "Arbeiderkollektivet" står seg. sosiologen.no. . doi: https://sosiologen.no/essay/sosiologiskbokessay/arbeiderkollektivet-star-seg/
 • Lundby, Knut (2019). Coverage of Religion Under Structural Changes in the Newspaper Industry. Norway 1938–2018.
 • Lundby, Knut (2019). Motkultur og motsetninger. Anmeldelse av Dag Kullerud: "Dagen 1919–2019. Kulturell motstemme i hundre år".. Mediehistorisk tidsskrift.  ISSN 2464-4277.  16(2), s 144- 149
 • Lundby, Knut (2019). Radioandakter allerede fra 1926. Avisa Vårt land.  s 17- 17
 • Lundby, Knut (2019). Transforming religion and politics. Media Development.  ISSN 0143-5558.  LXV(1), s 19- 21
 • Lundby, Knut (2018). Contested religion and media dynamics. In panel on Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia..
 • Lundby, Knut (2018). Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. In panel on Attempts to Overcome 'Bad religion': The Media Dynamics on Contested Islam in Scandinavia.
 • Lundby, Knut (2018). Introduction: Religion and Media in Cultural Conflicts, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  Introduction.  s 3 - 9
 • Lundby, Knut (2018). KIFOs 25-årige historie i en religionspolitisk og samfunnsmessig kontekst.
 • Lundby, Knut (2018, 23. mars). Knut Lundby om medier, religion og konflikt. [Internett].  Krumsvik & Co (podkast).
 • Lundby, Knut (2018). Mediedynamikk om religion.
 • Lundby, Knut (2018). Medieskapt religion?.
 • Lundby, Knut (2018). Omstridt kirkeforskning. Avisa Vårt land.
 • Lundby, Knut (2018). Religion and the Media. Continuity, Complexity, and Mediatization. In panel on Religious Complexity in the Nordic Public Sphere.
 • Lundby, Knut & Hjarvard, Stig (2018). Media Dynamics in Cases of Contested Religion in Scandinavia.
 • Lundby, Knut (2017). Contesting Religion. The Social Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.
 • Lundby, Knut (2017). Developments in mediatization research.
 • Lundby, Knut (2017). Hvordan behandles spørsmålene om religion i mediene og i samfunnsdebatten? Forskjellsbehandles religioner?.
 • Lundby, Knut (2017). Media Formatting Religious Diversity.
 • Lundby, Knut (2017). Mediated Construction of Reality. Matching Berger & Luckmann with Elias to Understand How Facebook and Google Construct Our Social Reality. Soziopolis.
 • Lundby, Knut (2017). NRK: På alle plattformer for å sikre åpen og opplyst samtale. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 34- 34
 • Lundby, Knut (2017). Religion i norske medier.
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig & Lövheim, Mia (2017). Religion Between Politics and Media: Conflicting Attitudes to Islam in Scandinavia.
 • Lundby, Knut (2016). Engaging with Conflicts in Public Service Broadcasting – Overview of Survey Results. In panel on Representation and Interaction. Conflicts on Religion Triggered in Scandinavian Public Service Broadcasting..
 • Lundby, Knut (2016). Mediatized fear and the risk of mediatized research.
 • Lundby, Knut (2016). Mediebruk, samfunnskonflikter og religion.
 • Lundby, Knut (2016). Medier og religion i samfunnskonflikter.
 • Lundby, Knut (2016). The Islamization of Religion in Norway?. Religion: Going Public Blog. . doi: http://religiongoingpublic.com/archive/2016/the-islamization-of-religion-in-norway
 • Lundby, Knut (2016). Transformations through mediated conflicts over religion.
 • Lundby, Knut (2016). Vi tør ikke snakke offentlig om religion. Aftenposten Viten.
 • Lundby, Knut (2016). Where are audiences in mediatization research?.
 • Lundby, Knut & Selberg, Torunn (2016). Minneord. Birgit Hertzberg Kaare 1948-2016. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  2016(1), s 131- 133
 • Hjarvard, Stig & Lundby, Knut (2015). Dynamics of mediatized conflictual social interaction.
 • Lundby, Knut (2015). Conflicts in Culture. Mediatized Religious Environments in Scandinavia.
 • Lundby, Knut (2015). From sacralization to profanation in the Scandinavian population's relation to media, religion and political conflict.
 • Lundby, Knut (2015). Innspill fra CoMRel i NFRs innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme.
 • Lundby, Knut (2015). Religion i mediene – omstridt og oversett.
 • Lundby, Knut & Abdel-Fadil, Mona (2015). Medier og religion i samfunnskonflikter.
 • Lundby, Knut & Hjarvard, Stig (2015). A Typology on Mediatized Conflictual Social Interaction.
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Rosenfeldt, Mattias Pape; Lövheim, Mia; Jensdotter, Linnea & Abdel-Fadil, Mona (2015). Contested visibility and interaction on religion in public service media. Vis sammendrag
 • Lundby, Knut (2014). A pattern of social theories of change within mediatization research.
 • Lundby, Knut (2014). Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments.
 • Lundby, Knut (2014). Er det noen der ute (og inne)? NSD og forskerne.
 • Lundby, Knut (2014). Et løft for forskningen på innovasjon i lokale aviser. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  21(4), s 354- 356
 • Lundby, Knut (2014). Mediatization of Communication, In Knut Lundby (ed.),  Mediatization of communication.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-027193-5.  Introduction.  s 3 - 35
 • Lundby, Knut (2014). Mediatization: Transformations of religious institutions and traditions in society.
 • Lundby, Knut (2014). Norway: Many Newspapers, Religion on the Periphery.
 • Lundby, Knut (2014). Religion og mediemakt. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  26(1), s 17- 19
 • Lundby, Knut (2014). medialisering. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). . doi: http://snl.no/medialisering
 • Rødsmoen, Trond & Lundby, Knut (2014, 30. september). Medier har alltid endret samfunn. [Fagblad].  Levende historie.
 • Lundby, Knut (2013). Conductors for Religion Across Media.
 • Lundby, Knut (2013). Interaction and Mediatization.
 • Lundby, Knut (2013). Power-knowledge-belief in two studies of religion in the Norwegian Press.
 • Lundby, Knut (2013). 'Reading contract' on religion in Norwegian newspapers.
 • Lundby, Knut (2013). Religion as Practice of Mediation.
 • Lundby, Knut (2013). Sosiale medier – torg og trussel.
 • Lundby, Knut (2013). Transformations in religion across media.
 • Lundby, Knut (2013). Utfordring til tverrfaglig forskning om religion og medier. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  20(3), s 275- 277
 • Lövheim, Mia & Lundby, Knut (2012). Mediatized religion across newspapers?.
 • Lundby, Knut (2012). Comment to Birgit Meyer's keynote on "Material Mediation: Religion in the World".
 • Lundby, Knut (2012). Communicating across academic disciplines, i panel om "Communicating Research in Media, Religion and Culture Across Contexts".
 • Lundby, Knut (2012). Mediatization of Evil and the Role of Religion.
 • Lundby, Knut (2012). Mediatization of controversy - i panel om "Mediatization and religion: Nordic perspectives".
 • Lundby, Knut (2012). Mediatization of terror. The 7/22 case in Norway.
 • Lundby, Knut (2012). Mediesosiologi. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  19(3), s 272- 274
 • Lundby, Knut (2012). Participatory or Vicarious: Online vs. Offline Religion.
 • Lundby, Knut (2012). Religion, media og religiøst lederskap.
 • Lundby, Knut (2012). Theoretical Frameworks for Approaching Religion and New Media.
 • Lundby, Knut & Kaare, Birgit Hertzberg (2012). Digital storytelling as a means of faith formation: Pilot projects in the Norwegian context.
 • Lundby, Knut (2011). Belonging as a key to religion networks in media spaces.
 • Lundby, Knut (2011). Comment to Mike Sandbothe "Spiritual Media Philosophy".
 • Lundby, Knut (2011). Media til hjelp i religiøs livstolkning?.
 • Lundby, Knut (2011). Medialisering - lover begrepet mer enn det holder?.
 • Lundby, Knut (2011). Mediatization of religion. Transformations of religion in media-saturated societies.
 • Lundby, Knut (2011). Mediatization of religion: local-global connections – with reference to the terror acts in Norway 22 July 2011.
 • Lundby, Knut (2011). Mediatized Stories.
 • Lundby, Knut (2011). Mediatized Stories in Mediatized Worlds.
 • Lundby, Knut (2011). Online/offline patterns of belonging: learning from religion.
 • Lundby, Knut (2011). Panel "Centering Scholarship on Media, Religion, and Culture" (organizer and respondent).
 • Lundby, Knut (2011). Respondent in Virtual Conference on session "Media Logic, Media Technology and Mediatization: Theorizing the Interrelation Between Media, Technological and Cultural Change".
 • Lundby, Knut (2011). The role of the media in defence of human rights.
 • Lundby, Knut (2011, 30. april). Vårt medieliv. [Radio].  NRK P2 Kurér (program nr 212).
 • Lövheim, Mia & Lundby, Knut (2010). Scandinavian Youth Meet Religion in the Media.
 • Lundby, Knut (2010). Creating Dialogue during Times of Conflict. How Mediated Tensions over Muslim Issues were Calmed Down in Norway.
 • Lundby, Knut (2010). Medialisering av religion. Konsekvenser for religionsdialog av at mediene former bilder av religionene.
 • Lundby, Knut (2010). Mediatization. A theoretical background.
 • Lundby, Knut (2010). Patterns of belonging in online/offline interfaces of religion.
 • Lundby, Knut (2010). Religion i mediene: fortellinger og fortegninger.
 • Lundby, Knut (2010). Religion, verdier og medier.
 • Lundby, Knut (2010). The Case of Norway: Another Cartoon Story.
 • Lundby, Knut (2010). The Church in Cyberspace.
 • Lundby, Knut (2008). Editorial: mediatized stories: mediation perspectives on digital storytelling. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  10, s 363- 371 . doi: 10.1177/1461444808089413
 • Lundby, Knut (2008). Mediatizing Faith: Digital storytelling of the unspoken.
 • Lundby, Knut (2008). Questioning the 'media logic' of mediatization processes.
 • Lundby, Knut (2008). Religion og media.
 • Lundby, Knut (2008). Re-reading the Media Logic of Mediatization Processes.
 • Lundby, Knut (2008). Teoretiske og metodiske aspekter ved å analysere religion i media.
 • Lundby, Knut (2008). Medialisering i 'kommunikasjonssamfunnet'. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  16(4), s 409- 416 Vis sammendrag
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2007). Mediatized Stories: Autobiography and Authenticity in Digital Storytelling.
 • Lundby, Knut (2007). 'Digital Storytelling: Own Lives'. In Visual Stories and Methods Workshop.
 • Lundby, Knut (2007). Digital og sosial. Kommunikasjon med unge.
 • Lundby, Knut (2007). Forkynning i (nye) media.
 • Lundby, Knut (2007). Mediatization with Digital Storytelling.
 • Lundby, Knut (2007). Pitirim Sorokin and Activity Theory - a Missing Link?.
 • Lundby, Knut (2007). Prest i digtale medieomgivelser. Inter Collegas.  ISSN 0802-779X.  (2), s 16- 17
 • Lundby, Knut (2007). Sacralized and Mediatized.
 • Lundby, Knut & Kaare, Birgit Hertzberg (2007). The 'Power of Configuration' in Digital Storytelling.
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2006). Constructing Digital Stories on Faith and Life – An experiment in religious education.
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Lundby, Knut (2006). Digital Storytelling on Faith and Religious Tradition – Digital Dynamics.
 • Lundby, Knut (2006). Biskop: bære eller briste. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 35- 46
 • Lundby, Knut (2006). Challenging Patterns of Belonging: Relating to Religious Authority Online.
 • Lundby, Knut (2006). Digital Storytelling – Mediatized Stories.
 • Lundby, Knut (2006). Digitale trosfortellinger: Medialisering av det unevnelige.
 • Lundby, Knut (2006). En ny europeisk arena. First European Communication Conference. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  28(1), s 95- 96 Vis sammendrag
 • Lundby, Knut (2006). En åpen kirke kommuniserer.
 • Lundby, Knut (2006). Gjøkunge i kirkeredet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Lundby, Knut (2006). Hvis ryggraden brakk. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  28(2), s 97- 97 Vis sammendrag
 • Lundby, Knut (2006, 11. februar). Intervju om hva slags avis "Magazinet" er, i anledning konflikten om trykking av karikaturer av profeten Muhammed. [Radio].  Ukeslutt, NRK P1.
 • Lundby, Knut (2006, 20. februar). Intervju om nedgang i andel troende i Norge, etter meningsmåling i A-magasinet 17.02.06. [TV].  Frokost-TV, NRK 1.
 • Lundby, Knut (2006). Kirke, religion og livssyn i det offentlige rom.
 • Lundby, Knut (2006). Mediatizing faith: Digital storytelling of the unspoken.
 • Lundby, Knut (2006). Mediatizing faith: Digital storytelling on the unspoken.
 • Lundby, Knut (2006, 28. mars). Mediene omformer religionen.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Lundby, Knut (2006). Mia Lövheim, Intersecting Identities: Young People, Religion and Interaction on the Internet. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  14(3), s 279- 281
 • Lundby, Knut (2006). Når en biskop snakker. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lundby, Knut (2006). Panel contribution on Implications of the Sacred in Nordic Media and Religion Studies.
 • Lundby, Knut (2006). Panel contribution on Sacred Symbols and Sacred Freedom - in the context of multicultural tension. Perspectives on the publication of the Mohammed caricatures.
 • Lundby, Knut (2006). The concept of 'story' in the project "Mediatized Stories".
 • Lundby, Knut (2006). Trosopplæring i digitale omgivelser.
 • Lundby, Knut & Kaare, Birgit Hertzberg (2006). Digital Storytelling on Faith and Religious Tradition - Mediation Perspectives.
 • Lundby, Knut & Kaare, Birgit Hertzberg (2006). Mediatizing faith: Digital storytelling on the unspoken.
 • Lundby, Knut & Kaare, Birgit Hertzberg (2006). The sacred as meaning and belonging in digital storytelling.
 • Lundby, Knut (2006). Morten T. Højsgaard and Margit Warburg (eds.) 2005. Religion and Cyberspace. London: Routledge. 207 pages. Nordic Journal of Religion and Society.  ISSN 0809-7291.  19(2), s 128- 130
 • Lundby, Knut (2005). City mission and the media: The construction of otherness.
 • Lundby, Knut (2005). Contested Communication: Mediating the Sacred. Vis sammendrag
 • Lundby, Knut (2005). Digital Storytelling. A topic for media scholars?.
 • Lundby, Knut (2005). Digital storytelling on life and faith: Options and limitations for youth in the Church of Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 24. mai 2019 14:41

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter