Knut Lundby

Professor emeritus
Bilde av Knut Lundby
English version of this page
Mobiltelefon (+47) 900 83 803 900 83 803
Rom Gjesteforskerkontor
Treffetider Onsdager, etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken hus C 2 etasje Gaustadallén 21
Postadresse Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo Pb. 1093 Blindern NO-0317 Oslo

Arbeidsoppgaver og faglige interesser

  • Professor emeritus i medievitenskap med bakgrunn i sosiologi og spesialisering i religionssosiologi.
  • Arbeider særlig med medialisering og forholdet mellom medier, religion og konflikt.

Pensjonering og hederspris

  • Pensjonert fra 31. august 2018 etter fylte 70 år, har emeritus-avtale med Institutt for medier og kommunikasjon.
  • Tildelt Norsk medieforskerlags hederspris 2018.

Nylig avsluttet forskning

Som emeritus har jeg arbeidet fram boka Religion i medienes grep. Medialisering i Norge (Universitetsforlaget 2021). Der viser jeg, med en rekke eksempler, hvordan religion i offentligheten, er stadig sterkere vevet inn i den akselererende medialiseringen i Norge gjennom de femti årene fra 1970 til 2020. Boka ble anmeldt i Forskerforum av Tellef S. Raabe. Han grep hva jeg ville med dette arbeidet.

Det skandinaviske forskningsprosjektet om Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel) ble avsluttet 30. august 2018. Resultatene fra prosjektet er publisert i boka CONTESTING RELIGION.The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Den er publisert som paperback fra De Gruyter i Berlin, og også tilgjengelig for gratis nedlasting kapittel for kapittel. Fullstendig liste over publikasjoner og presentasjoner, der også innleggene fra CoMRels avslutningskonferanse i Litteraturhuset i Oslo 31. mai 2018 finnes. Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråds program om Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL).

Bakgrunn og akademisk løp

Jeg har faglig bakgrunn i sosiologi, dr.philos  med avhandling i religionssosiologi ved Universitetet i Oslo fra 1986. Jeg har vært knyttet til mediefaget ved Universitetet i Oslo i mer enn 30 år, først som forsker og førsteamanuensis ved det tidligere Institutt for presseforskning. Fra 1987 gikk dette inn i det tverrfaglige Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Jeg har vært med i instituttets oppbygging som bestyrer, undervisningsleder og forskningsleder. På 1990-tallet deltok jeg aktivt i instituttets forsknings- og undervisningssamarbeid med University of Zimbabwe. I årene 1998–2004 ledet jeg oppbyggingen av det tverrfaglige forskningssenteret InterMedia ved UiO, som arbeidet med læring og kommunikasjon i digitale omgivelser. Se mer om min bakgrunn på min engelske nettside.

Jeg forsker på medialisering, dvs. kulturelle og sosiale endringer der mediene spiller en rolle. Jeg har forsøkt å forklare dette kort i en artikkel i Store Norske leksikon. En langt mer omfattende diskusjon av medialisering finnes i den store håndboka om Mediatization of Communicationsom jeg har redigert (2014). En noe mindre omfangsrik framstilling finnes i boka Mediatization: Concept, Changes, Consequences (2009).

Min interesse for medialisering begynte med et internasjonalt prosjekt om digitale fortellinger: ”Mediatized Stories. Mediation perspectives on digital storytelling among youth” (2006–2011). Denne forskningen er blant annet nedfelt i boka Digital Storytelling, Mediatized Stories. Self-representations in New Media (2008) og sammenfattet i et kapittel i boka Mediatized Worlds (redigert av Andreas Hepp og Friedrich Krotz 2014).

Helt fra studietiden har jeg vært opptatt av det tverrfaglige møtet mellom medier og religion. Jeg redigerte i 1997 boka Rethinking Media, Religion, and Culture sammen med Stewart M. Hoover og har i tre årtier fulgt den internasjonale utviklingen av dette feltet. Jeg har i senere år forsket noe på "digital religion". Antologien Religion Across Media. From Early Antiquity to Late Modernity (2013) kom ut av en workshop i UiOs tverrfaglige program om ”Religion i pluralistiske samfunn” (PluRel). Jeg deltok fra 2009 til 2015 i det nordiske, komparative forskningsprosjektet om The role of religion in the public sphere (NOREL), der jeg ledet forskergruppen om religion og medier. Min interesse retter seg særlig mot medialisering av religion. Fra oktober 2014 har jeg ledet forskningsprosjektet ”Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study”, med den norske tittel "Medier og religion i samfunnskonflikter." Dette inngår i Forskningsrådets program om Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL).

Emneord: Medier og kommunikasjon, Medier og religion, Ytringsfrihet og demokrati
Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 15. juni 2021 12:53

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter