Faglig ledelse 2016

Line Cecilie Engh, Eirik Welo, Thomas Foerster.

Line Cecilie Engh, Eirik Welo, Thomas Foerster.

Studiedekan ved HF, Eirik Welo, fungerer som faglig leder av Det norske institutt i Roma i 2016 på grunn av midlertidig vakans i instituttlederstillingen.

Welo har med seg de to postdoktorene Line Cecilie Engh og Thomas Foerster i den faglige ledelsen av instituttet frem til ny instituttleder blir ansatt (fra 2017).

Engh og Foerster har begge arbeidsplass på Instituttet i Roma.

Publisert 20. mai 2016 10:22 - Sist endret 5. okt. 2020 11:14