Ny kollega i Roma

Vår nye kollega fra 4. mars er Sam Hardy. Hans forskningsprosjekt om ulovlig handel med kulturminner i konfliktområder er en del av HEI prosjektet

Ung mann, lite hår. Portrett. Foto.

Mer om Sam Hardy

Heritage Experience Initiative (HEI prosjektet)

Publisert 5. mars 2019 15:42 - Sist endret 21. apr. 2020 22:56