English version of this page

ACTA - instituttets eget tidsskrift

ACTA er er et internasjonalt, open access tidsskrift, som utgis av Det norske institutt i Roma. Tidskriftet publiserer artikler om middelhavsregionens arkeologi og kunsthistorie.

Collage av tre forsider med teksten ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.
Foto: DniR

ACTA (ad archaeologiam et artium historiam pertinentia) utgis i papir- og elektronisk utgave. Tidskriftet er Open Access og gratis tilgjengelig for alle. 

Søk i tidskriftet

Instituttets leder er ACTAs hovedredaktør, mens bibliotekar fungerer som redaksjonssekretær.

Numrene er oftest tematiske, og til hvert nummer inviteres fremstående fagpersoner til å være medredaktører. Redaktøren tar gjerne imot forslag til nye temanummer. 

Tidskriftet ble publisert for første gang i 1962. Det var i kvartformat og ble betegnet som en skriftserie. Bindene omfattet både monografier og artikkelbind, og de utkom med ujevne mellomrom. I 2004 gikk ACTA overtil å være et tidsskrift, som forventes å publiseres hvert år.

Tidskriftet har fra starten vært en internasjonalt orientert publikasjon med artikler på engelsk og italiensk. Det praktiserer fagfellevurdering. Bidragene til ACTA skal holde høy internasjonal kvalitet, og drøfter originale og sentrale empiriske, metodiske, teoretiske og fortolkende spørsmål om eller med utgangspunkt i middelhavsområdets arkeologi og kunsthistorie.

Siden 2009 er ACTA trykket og distribuert av Scienze e Lettere S.r.l.  ved forlagsredaktør Helga Di Giuseppe, e-post: helgadigiuseppe@scienzeelettere.com

Tidligere nummer kan kjøpes gjennom Scienze e Lettere,
E-post:ordini@scienzeelettere.com eller lastes ned fra FRITT- UIO Universitetsbiblioteket (journals.uio.no)

Kontakt

Manuela Michelloni
(redaksjonssekretær)

Publisert 19. sep. 2019 13:48 - Sist endret 7. apr. 2022 13:51