2015 - Side 4

Publisert 6. feb. 2015 11:37

Etablerte sannheter om vikingene blir utfordret i boken Viking Worlds, som gir ny innsikt i teknologi, samfunn og mentalitet i vikingenes verden.

Publisert 4. feb. 2015 11:53

Johan Schimanski og Ulrike Spring skriver i Passagiere des Eises om den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen (1872-1874) som fikk stor oppmerksomhet i hele Europa.

Publisert 3. feb. 2015 13:20

Austnorske 1700-talsbønder var ikkje så lokale, bondske eller nasjonale i klesvegen som mange har trudd, fortel avhandlinga til Bjørn Sverre Hol Haugen.

Publisert 26. jan. 2015 15:55

Forskning på normal språkkompetanse og språkbruk kommer til nytte for de som arbeider med personer med språkvansker.

Publisert 22. jan. 2015 11:00

Bokbransjen i Norge blir kritisert for maktmisbruk og sendrektighet i overgangen til digitale produkter. Terje Colbjørnsen har undersøkt hvordan forlag arbeider med digitalisering og innovasjon.

Publisert 14. jan. 2015 13:57

Ytringsfriheten har ikke så dype røtter i Norge som vi kanskje tror. Mesteparten av historisk tid var preget av sensur. Ny forskning viser hvor gjennomregulert og overvåket offentlige ytringer var i Danmark-Norge, fra 1536 til 1814.

Publisert 8. jan. 2015 13:44

Avhandlinga til Ronny Spaans om Amsterdam-diktaren Joannes Six van Chandelier gjev ny historisk innsikt i den nederlandske republikken – den største handelsmakta i Europa på 1600-talet.

Fra terror til overvåking. Overvåking i Norge, et kritisk prospekt (bokcover).
Publisert 6. jan. 2015 14:33

Fører overvåking til mindre terror? Overskuer vi konsekvensene av å bruke dagens overvåkingsteknologi? En ny bok tematiserer overvåking som terrorforebyggende tiltak.