Et kritisk blikk på overvåking

Fører overvåking til mindre terror? Overskuer vi konsekvensene av å bruke dagens overvåkingsteknologi? En ny bok tematiserer overvåking som terrorforebyggende tiltak.

Fra terror til overvåking. Overvåking i Norge, et kritisk prospekt (bokcover).

Professor Liv Hausken og stipendiat Sara R. Yazdani ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, og stipendiat Trine K. Haagensen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB, er redaktører for boken Fra terror til overvåking. Overvåking i Norge, et kritisk prospekt.

Boken tar for seg rapporten til 22. juli-kommisjonen (Gjørv-rapporten) der den berører overvåking som tiltak mot framtidig terror. Boken har bidrag fra forskere innen fagdisipliner som medievitenskap, juss, filosofi, statsvitenskap, kriminologi og filmvitenskap.

– Hva handler boken om, Liv Hausken?

– Fra terror til overvåking ser på hvorvidt overvåking kan forhindre terror. Utgangspunktet er en generell observasjon: samfunn som utsettes for terror har umiddelbart en tendens til å be om og akseptere høyere grad av overvåking av befolkningen.

Vi ville undersøke dette konkret, forankre det i norsk virkelighet og konkretisere diskusjonen ved å ta utgangspunkt i det Gjørv-rapporten anbefaler når det gjelder overvåking som tiltak mot terror i framtiden. Gjørv-rapporten ble valgt fordi den har en svært høy grad av anerkjennelse i norsk offentlighet. Derfor bør den leses grundig.

– Hvorfor ville dere skrive om dette temaet?

– Gjørv-rapporten behandles som en fasit for hva som skjedde og en plan for hva som bør skje i framtiden. Mange av rådene som gis er vage og problematiske. Dette gjelder ikke minst Gjørv-rapportens råd om hvordan overvåking kan forhindre framtidig terror. Det har vært maktpåliggende for oss å undersøke og diskutere disse vage anbefalingene om overvåking mot terror i en rapport med så høy status fordi den lett gir fritt spillerom for politikere som ønsker å vise handlekraft.

Professor Liv Hausken, UiOLiv Hausken er redaktør sammen med Sara R. Yazdani og Trine K. Haagensen. (Foto: Heia Espen)

En av de tingene som Snowden-saken har demonstrert er at de aller fleste av oss, inklusive politikere, ikke vet nok om dagens kommunikasjonsteknologier til å vurdere konsekvensene av de overvåkingsmuligheter som finnes. Det vi trenger er en mer teknisk kompetent diskusjon om overvåking, en mer kritisk innstilling til politikere som vil løse store samfunnsproblemer fort, og en skjerpet oppmerksomhet omkring det faktum at de fleste sosiale og politiske problemer ikke lar seg løse med tekniske tiltak.

Visse avgrensede og veldefinerte problemer kan man redusere med tekniske løsninger, men grunnleggende sosiale og politiske konflikter kan man ikke overvåke seg bort fra.

– Hvilke lesere vil dere nå?

– Boken er skrevet for en kritisk offentlighet, for politikere, journalister og andre samfunnsengasjerte. Vi ønsker også å få boken inn på pensum på universiteter og høgskoler. Alle fag med emner som fokuserer på kultur, samfunn, teknologi eller makt bør vurdere å sette denne boken på pensum.

Av Camilla Chausse, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 6. jan. 2015 14:33 - Sist endret 20. juli 2019 14:29