Forsiktig digitalisering av den norske bokbransjen

Bokbransjen i Norge blir kritisert for maktmisbruk og sendrektighet i overgangen til digitale produkter. Terje Colbjørnsen har undersøkt hvordan forlag arbeider med digitalisering og innovasjon.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

I sin doktorgradsavhandling har Terje Colbjørnsen analysert fem digitale prosjekter i forlagene Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm: en distribusjonstjeneste for e-bøker, bok-apper for mobile enheter, Fifty Shades of Grey som bestselgende e-bok, lesebrettet Kibano Digireader og digitale lydbokteknologier.

– Hva er ditt viktigste funn?

– Et sentralt funn er at institusjonaliserte praksiser og strukturer blir med over i en digital sammenheng. Det gjelder organisatoriske og teknologiske løsninger, så vel som tradisjoner for samarbeid og konflikt. Digitaliseringen bærer derfor mer preg av kontinuitet enn disrupsjon og brå omveltninger.

– Hvorfor ville du forske på dette?

Terje Colbjørnsen, Institutt for medier og kommunikasjon, UiOTerje Colbjørnsen har skrevet doktorgradsavhandlingen Continuity in Change. Case studies of digitalization and innovation in the Norwegian book industry 2008 - 2012.

– Bokbransjen står overfor interessante tider, med digitale endringer og internasjonal konkurranse. Samtidig som lesing av bøker fremdeles står ekstremt sterkt i Norge, rettes det kraftig kritikk mot de tradisjonelle bokaktørene for digital sendrektighet og maktmisbruk. Slike konflikter er alltid et spennende utgangspunkt for forskning, er min erfaring. I tillegg var og er jeg nysgjerrig på nye formater og plattformer for lesing og annen mediebruk.

– Hva håper du at forskningsresultatene dine skal bidra til?

– Forhåpentlig kan jeg bidra til en nyansering av debatten om digitalisering og innovasjon. Det håper jeg både bransjeaktører i bok- og andre mediebransjer, samt de som former kultur- og mediepolitikken kan ha nytte av. Jeg har også tro på medieforskere kan bygge videre på mine næranalyser av digitalisering i praksis.

Av Alf Øksdal
Publisert 22. jan. 2015 11:00 - Sist endret 24. apr. 2018 15:28