English version of this page

Kontakt oss om ph.d.

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Ph.d.-koordinator
Ragnar H. Larsen

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Ph.d.-koordinator
Pia Søndergaard

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Forskningskonsulent
Britt-Marie Forsudd

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Ph.d.-koordinator
Jon Anstein Olsen

Institutt for medier og kommunikasjon

Ekspedisjon:
info@media.uio.no (e-post)

Institutt for musikkvitenskap

Programkonsulent

Nora Hougen

Det humanistiske fakultet

  • Generelle henvendelser om ph.d.

Det humanistiske fakultet

  • Sende søknad om opptak med ekstern finansiering