Retningslinjer for midtveisevaluering ved IFIKK

Retningslinjene ble gjennomgått og godkjent på møte i IFIKKs PhD-team 21. januar 2015 og revidert på møte 7. sept. 2017.

1. Evalueringen skjer på grunnlag av følgende materiale fra kandidaten: (a) statusrapport på 2-4 sider om innholdet av avhandlingen og som beskriver hva som er gjort og hva som gjenstår, (b) et kapittel eller en artikkel (normalt på mellom 20 og 40 sider), som skal inngå i avhandlingen. 

2. Det kan være en eller to fagpersoner som gjennomfører evalueringen, avhengig av hva som er praktisk og om det faktisk foreligger et behov for to. (Et slikt behov kan for eksempel foreligge hvor det er grunn til å tro at vurderingen kan blir kontroversiell.) Lokal PhD-ansvarlig bruker sin dømmekraft. 


3. Et møte på ca. 1,5 timer med den som gjennomfører evalueringen, kandidaten, samt veileder (som dog holder en litt tilbaketredene rolle). Evaluereren skal også ha en prat med hver av kandidat og veileder på tomannshånd. Møtet struktureres omkring grunnlagsmateriale. Evaluereren må ha et uavhengig og kritisk blikk på arbeidet, og kan hentes enten fra fagmiljøet i Oslo eller utenfra, litt avhengig av miljøets størrelse og andre omstendigheter. Evalueringen kan gjerne gjennomføres på skype eller liknende.

4. Evaluereren skriver en kort rapport på 1-2 sider som oppsummerer avhandlingens faglig innhold, veiledningsforholdet og om kandidaten ansees å være "on track".  

5. Arbeidet til den som gjennomfører evalueringen stipuleres til 10 timer.

6. Rapporten sendes til PhD-administrator for kvalitetssikring og deretter til kandidat, veileder, lokal PhD-ansvarlig, og IFKKs PhD-leder.

Publisert 9. nov. 2017 16:04 - Sist endret 9. mars 2021 08:41