English version of this page

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Organisering

Opplæringsdelen i ph.d.-programmet består av 30 studiepoeng, fordelt på HFs fellesdel, forskerkurs, avhandlingsseminarer, deltakelse på internasjonale konferanser, og formidling. Opplæringsdelen må være fullført før innlevering av avhandling og hovedtyngden aktivitet bør legges til de to første årene. 

På hvert fag er det en lokal ph.d.-ansvarlig som har hovedansvaret for avhandlingsseminarer og for organisering av interne forskerkurs. Det er  ph.d.-leder som skal godkjenne elementene i opplæringsdelen.

Kontaktpersoner er:

Opplæringsdelen

Grunnlaget for utregning av studiepoeng, der dette ikke allerede er gitt, er 1 studiepoeng tilsvarer ca 30 timers arbeid.

Bestanddelene i opplæringsdelen:

  • Internasjonal konferanser: Uttelling for deltakelse på internasjonal konferanse forutsetter fremleggelse av paper/foredrag/abstract (poster, paper, foredrag). Kun deltakelse gir ikke poeng. Vanligvis gis det 1 sp for Poster og 2 sp for Paper
  • Med formidling menes formidling rettet mot et generelt publikum og  omfatter formidlingskurs, artikler, kronikker, foredrag, utstillinger o.l.
  • Avhandlingsseminar: De ulike faggruppene arrangerer egne avhandlingsseminar. Det er litt ulikt hvordan de organiseres fra fag til fag og du vil finne mer om dette i den fagspesifikke oversikten over hvor mange studiepoeng som avlegges innenfor hver kategori.
  • Forskerkurs: Valgfrie forskerkurs kan være ved nasjonale og/eller internasjonale forskerskoler, ved andre institusjoner, engangs-arrangementer eller, etter forhåndsgodkjenning, spesialiserte masterkurs på andre fag.

Stipendiaten skal legge opp en plan for opplæringsdelen i samråd med veileder i begynnelsen av stipendperioden.

I venstremenyen finner du oversikt over ditt fags avhandlingsseminarer og antall studiepoeng du skal ha innenfor de ulike bestanddelene.

Godkjenning

Planlagt aktiviteter skal meldes inn til ph.d.-leder for forhåndsgodkjenning.

Når aktiviteten er gjennomført skal dokumentasjon leveres til Ph.D.-leder for endelig godkjenning, og deretter registreres i StudentWeb av administrativ ph.d rådgiver.

Kandidatene har ansvar for å ta vare på all dokumentasjon over kurs o.l.

Midtveisevaluering

Alle kandidater tatt opp på ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet skal ha midtveisevaluering. Midtveisevaluering er en obligatorisk del av ph.d.-programmet.

Instituttene er ansvarlige for gjennomføring av midtveisevaluering for kandidatene tilknyttet instituttet. Ordningen omfatter også kandidater med ekstern arbeidsgiver.

Formålet med midtveisevaluering er at kandidatene skal få vurdert hvordan prosjektet ligger an mht. fullføring som planlagt og den skal identifisere behov for tiltak som kan bidra til fullføring på normert tid og heve kvaliteten på forskningsarbeidet.

IFIKKs retningslinjer for midtveisevalueringen finner du i venstremenyen.

Kurs og seminarer ved IFIKK

Ingen kommende arrangementer

Se alle kurs

 

Publisert 9. mars 2021 08:41 - Sist endret 8. sep. 2022 11:42