LCE Masterstipend

Skriver du en masteroppgave som dreier seg om litteratur og dens kognitive og emosjonelle dimensjoner​? Da kan du søke masterstipend.

En åpen bok
Foto: Foto: Pexels, Pixabay.

Forskergruppen "Litteratur, Kognisjon og Emosjoner" (LCE) utlyser inntil 5 masterstipend à 10.000 kroner. Du kan skrive søknaden på norsk eller engelsk.

Stipendet kan for eksempel brukes til å dekke utgifter til reiser, bøker og betaling av deltakere i eksperimenter (betaling i form av gavekort til deltakere eller betaling til firmaer som rekrutterer deltakere til online-eksperimenter, f.eks. Prolific og Clickworker). Kom gjerne med egne idéer. Utgifter til allerede gjennomførte aktiviteter dekkes ikke. Utgifter til vanlige levekostnader dekkes ikke.

Hvem kan søke?

Studenter som skriver masteroppgave ved:

 • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

 • Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)
 • Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)
 • Psykologisk institutt (PSI)

Oppgaven må skrives høsten 2020 og våren 2021. Det er en fordel å skrive innen kognitiv litteraturvitenskap og å ha en veileder fra LCE-gruppen.

Slik sender du din søknad:

Du finner nettskjema her: https://nettskjema.no/a/149711 

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Ditt navn

 • Studieretning

 • Navn på veileder
 • Arbeidstittel på masteroppgaven
 • Budsjett for bruk av masterstipendet, samt et sammendrag av masteroppgaven på 1 til 2 sider må lastes opp i nettskjemaet (du kan velge å skrive på norsk eller engelsk).

Søknadsfrist og svar på søknad:

 • Søknadsfrist til stipendet er 20. november 2020.

 • Du får svar på din søknad innen 11. desember 2020.
 • Stipendet utbetales i to deler: første del ved tildeling, annen del ved innlevering av masteroppgaven.

Spørsmål?

Publisert 20. nov. 2020 11:10 - Sist endret 20. jan. 2021 13:52