English version of this page

LCE Masterstipend

Skriver du en masteroppgave som dreier seg om litteratur og dens kognitive og emosjonale dimensjoner​? Da kan du søke masterstipend.

Forskergruppen "Litteratur, Kognisjon og Emosjoner" (LCE) utlyser inntil 10 masterstipend à 10.000 kroner. Du kan skrive søknaden på norsk eller engelsk. For den engelske versjonen av denne saken, se her.

Stipendet kan for eksempel brukes til å dekke utgifter til reiser, bøker og betaling av deltakere i eksperimenter (betaling i form av gavekort til deltakere eller betaling til firmaer som rekrutterer deltakere til online-eksperimenter, f.eks. Prolific og Clickworker). Kom gjerne med egne idéer. Utgifter til allerede gjennomførte aktiviteter dekkes ikke. Utgifter til vanlige levekostnader dekkes ikke.

Hvem kan søke?

Studenter som skriver masteroppgave ved:

 • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)
 • Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)
 • Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)
 • Psykologisk institutt (PSI)

Oppgaven må skrives høsten 2020 og våren 2021. Det er en fordel å skrive innen kognitiv litteraturvitenskap og å ha en veileder fra LCE-gruppen.

Slik sender du din søknad:

Du finner nettskjema her: https://nettskjema.no/a/149711

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Ditt navn
 • Studieretning
 • Navn på veileder
 • Arbeidstittel på masteroppgaven
 • Budsjett for bruk av masterstipendet, samt et sammendrag av masteroppgaven på 1 til 2 sider må lastes opp i nettskjemaet (du kan velge å skrive på norsk eller engelsk).

Søknadsfrist og svar på søknad:

 • Søknadsfrist til stipendet er 10. juni 2020.
 • Du får svar på din søknad innen 10. juli 2020.
 • Stipendet utbetales i to deler: første del ved tildeling, annen del ved innlevering av masteroppgaven.

Spørsmål?

 • Ved faglige spørsmål ta kontakt med Karin Kukkonen.
 • Ved administrative spørsmål ta kontakt med Bethina Strandberg-Jensen.
Publisert 13. mai 2020 12:03 - Sist endret 1. juli 2022 09:32