2011

Publisert 9. mai 2011 12:16

Utvidelsen av konkurranseidrett for kvinner i mellomkrigstiden påvirket den medisinske forskningens syn på kvinnekroppen, viser ny avhandling.

Publisert 25. mars 2011 14:15

Til tross for at de økonomiske og materielle skillene ble mindre på 1970-tallet, forsvant ikke oppfatningen om sterke klasseskiller, viser historiker Harald Utter i en ny avhandling.

Publisert 17. mars 2011 16:02

Dagens Hedmark fylke var trolig allerede i yngre steinalder befolket av to ulike kulturgrupper. Nord for Trysilelva holdt et samisk fangstfolk til. I sør et nordisk jordbruksfolk.

Publisert 22. feb. 2011 15:59

En ny ph.d.-avhanding gir liten støtte til påstandene om at nordmenn er spesielt fredsinnstilte og at Norge har en særegen fredstradisjon. – Det er riktigere å snakke om en felles skandinavisk fredstradisjon, mener avhandlingens forfatter, Per Jostein Ringsby.