Antikken preger vår tid

Den gresk-romerske antikken preger forsatt vår tid og våre forstillinger om språk og samfunn. I sin nye bok gir Knut Ødegård leserne et oppdatert bilde av denne perioden.

For første gang på over 50 år er en bredt anlagt bok om antikken gitt ut i Norge.

Det har gått et par tusen år siden storhetstiden til de antikke samfunnene i Hellas og Roma. Forsatt preger den gresk-romerske antikken Europa og vårt moderne tankesett.

Arkeolog og historiker Knut Ødegård har basert sin bok på de nyeste forskningsresultatene, og viser at vi i dag ser helt annerledes på denne historien enn for bare 50 år siden.

Hva handler boka om?

– Boka handler om antikkens historie, nærmere bestemt Hellas og Romas historie fra ca. 800 f.Kr. til ca. 500 e.Kr. Antikken har vært et forbilde i all senere europeisk historie og fortsatt er både vårt språk og vår forestillingsverden sterkt preget av denne perioden.

Hvorfor valgte du å skrive om dette?

– Gjennom undervisning og formidling har jeg de siste årene registrert at det er en økende interesse for antikken, samtidig som det ikke foreligger noen bredt anlagt bok om antikkens historie på norsk. Boka er derfor et forsøk på å fylle det tomrommet.

Hvem er den beregnet for?

– Boka er skrevet for den historieinteresserte allmennhet. Den fordrer ikke bakgrunnskunnskaper, men forsøker å gi et oppdatert og bredt bilde av bystatssivilisasjonen i Middelhavsområdet i antikken, fra de tidligste bystatene i Hellas til det senromerske keiserdømmet.

Knut Ødegård er opptatt av å formidle oppdatert kunnskap om antikken. Her er han foran Parthenon på Akropolis i Athen. (Foto: Olaf Christensen, UiO)

Av Alf Øksdal
Publisert 6. okt. 2014 12:34 - Sist endret 29. nov. 2017 11:19