2014

Publisert 6. okt. 2014 12:34

Den gresk-romerske antikken preger forsatt vår tid og våre forstillinger om språk og samfunn. I sin nye bok gir Knut Ødegård leserne et oppdatert bilde av denne perioden.

Publisert 24. juni 2014 15:46

En ny doktoravhandling viser at vi nordmenn, svensker og dansker villig lot oss sjarmere av de amerikanske dansekompaniene som ble sendt til oss. USA ville vinne «hearts and minds» under den kalde krigen.

Publisert 28. feb. 2014 13:30

Den franske opplysningsfilosofien preget politisk tenkning i Norden på 1700-tallet. Men dansk-norske intellektuelle hentet også inspirasjon fra nordisk oldtid.