2013-prosjektet: Demokrati og stemmerett (avsluttet)

For hundre år siden ble allmenn stemmerett innført i Norge, og kvinner fikk statsborgerlige rettigheter på linje med menn. I anledning jubileet i 2013 har vi startet et tverrfaglig prosjekt på UiO om kampen for og implementeringen av kvinners politiske rettigheter. In English

To kvinner holder opp en stor plakat der det står Votes for Women. Sort og hvitt.

Annie Kenney og Christabel Pankhurst.

Foto: Wikipedia Commons

Om prosjektet

Jubileet egner seg for tverrfaglige studier. Vi holder seminarer med innlegg fra historie, rettsvitenskap, statsvitenskap og sosiologi. Prosjektet har en internasjonal vinkling. Vi håper også å få studenter interessert i å skrive om dengang oldemødrene og tipp-tippoldemødrene til de som bor i Norge i dag fikk stemmerett og hvordan det har vært å ta politiske rettigheter i bruk; i Norge, i Sverige, i Pakistan, i India, i Vietnam osv. Ny kunnskap er tilgjengelig. Se nyskrevne studentoppgaver under "Publikasjoner" i venstre marg. Den norske historiske forenings (HIFO) skoleseksjon har inviteret skoleelver i den videregående skole og i ungdomsskolen til prosjektkonkurranse med Demokrati som tema. Skolelevene vil kunne bruke bachelor- og masteroppgavene fra UiO som bakgrunnsstoff.

Mål

Vi håper UiO-studenter fra mange fag vil skrive bachelor- og masteroppgaver og studere emnet i Norge, så vel som i andre land

Finansiering

Prosjektet er støttet av det interfakultære Demokratiprogrammet ved UiO

 

 

Publisert 28. sep. 2011 12:15 - Sist endret 13. apr. 2020 09:43