Forslag til studentoppgaver

Historie

Bacheloroppgaver

Aktivister og oppslutning om kampen for stemmerett. Et forslag: Den indiske aktivisten, dikteren og politikeren Sarojini Naidu (1879-1949)

Kvinners roller og rettigheter i India de siste tiårene. Mange tema mulig: Deltakelse i landsbyråd. Retten til vann.

Stemmerettskampen i Norden – en komparasjon

Valgdeltakelse i kommunevalgene i Norge etter 1901 da kvinner fikk begrenset kommunal stemmerett. Hvordan forklare variasjon?

Oppslutningen om underskriftsaksjonen i 1905. (Stortingsarkivet har originallistene)

Brennevinsloven av 1894 innførte folkeavstemninger med kvinnelig stemmerett om brennevinsutsalg i byene. Hadde erfaring med folkeavstemninger noen betydning?
 

Masteroppgaver

Stemmerettskamp i India

Hva forteller Sarojini Naidus brev til sin datter og andre politikere om kampen for kvinners rettigheter, inklusive stemmerett? Hva forteller avisreferatene i Times om synet på den indiske kvinnebevegelsen? Sammenligne indiske politiske aktivister med de norske/nordiske? Oppgavetekst og lenker finnes her.
 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er det nå mulig å ta mastergrad.

Publisert 1. mars 2012 11:02 - Sist endret 24. okt. 2013 16:10