Ressursside

Formålet med siden er at studenter lett kan finne fram til de orginalkildene som har blitt digitalisert.

Grunnloven - 1814

Grunnloven

Siden inneholder grunnlovene fra 17. mai og 04. november 1814. I tillegg finnes gjeldende grunnlov.

 

Stemmerett for kvinner

Stemmerett for kvinner - Grunnlovens § 50

Stortinget.no har utarbeidet en flott side med en oversikt over stemmerettens utvikling, med henvisninger til andre nyttige sider.

 

Utdrag av lovforslag m.m om stemmerett for kvinner

Utdrag av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913

Siden inneholder en fullstendig oversikt over de forskjeliige lovforslagene, komité-innstillingene og debattene i Stortinget som omhandlet stemmerett for kvinner i perioden 1814 til 1913

 

Politiske taler

Virksomme ord

En database for norske politiske taler i tidsrommet 1814 og til idag. Henviser også til tilsvarende internasjonale sider.

 

Norges ofisielle statistikk (NOS) om valg i Norge

Norges offisielle statistikk

Her finnes valgstatistikk fra kommunestyrevalg, stortingsvalg og folkeavstemninger i Norge.

 

History of woman suffrage

History of woman suffrage (bd1)- 1887

Verket er kvinnenes bevisste forsøk på å skrive seg selv inn i historien. Bind 1 handler om kvinner i aviser, anti-slaveri bevegelsen, avholdsbevegelsen og om stemmerettsbevegelsen. Den første ”Woman’s Right Convention” i Seneca Falls i 1848 vektlegges.

 

Nordisk kvinnelitteraturhistorie

Nordisk kvinnelitteratur

Her kan litteratur fra forskjellige land og i forskjellige tidsrom søkes opp.

 

Norsk Folkeminnesamling

Søk i minneoppgavene

Fra hovedsiden til samlingen:

Minneoppgaver er selvbiografier skrevet av vanlige mennesker og samlet inn for forskning. I Norsk Folkeminnesamling finnes minneoppgaver fra tre landsomfattende innsamlinger, i 1964, 1981 og 1996. Det ble sendt ut invitasjoner til personer født før 1900, 1914 og 1930 til å skrive ned sin livshistorie. Restultatet er overveldende. Totalt er omkring 4 600 slike selvbiografiske fortellinger arkivert i Norsk Folkeminnesamling.

Den digitaliserte samlingen av minneoppgaver inneholder svar fra innsamlingene i 1964 og 1981. I den store materialmengden er det valgt ut sju fylker hvor svarene  er blitt digitalisert: Oslo, Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Rogaland, Nordland og Troms. Den digitale teksten er tilrettelagt som en selvstendig vitenskapelig kilde.
 

 

 

 

Publisert 22. mars 2012 15:46 - Sist endret 25. mars 2019 09:57